Los: 7

Austrálie, sestava známek, řada atraktivních námětů, v zásobníku A4