Los: 18

Brit. Commonwealth, Svět, sestava známek, řada atraktivních námětů, v zásobníku A4