Los: 43

Celý svět, sestava známek, řada atraktivních námětů, v zásobníku A4