Los: 47

Celý svět, zajímavá část letecké, sestava známek, řada oblíbených emisí, v zásobníku A4