Los: 42

Celý svět, sestava známek, řada atraktivních námětů, ve 3 zásobnících A4