Los: 3

Afrika, sestava známek, řada atraktivních námětů, ve velkém zásobníku