Los: 45

Celý svět, sestava známek, řada atraktivních námětů, ve velkém zásobníku