Los: 25

Bulharsko, sestava známek a sérií, obsahuje meziválečné série, ve starším zásobníku A4