Los: 33

Celý svět, sestava celistvostí PÚD 94 ks, převážně starší, obsahuje obálky, celiny, zajímavé poštovny aj., různá kvalita