Los: 35

Celý svět, 10 sestav po 29 ks aršíků, celkem 290 ks, skoro vše čisté, spousta atraktivních námětů