Los: 38

Celý svět, hezká sestava známek, spousta atraktivních námětů, ve 3 zásobnících A4