Los: 46

Celý svět, sestava automatových známek, celistvostí aj., ve starším zásobníku