Los: 11

Austrálie, sestava známek a sérií přev. po r. 2000, mj. platné nominály, na výmětových listech