Los: 29

British Commowealth, sestava známek a sérií, v 5 zásobnících A5 a v zásobníku A4