Los: 16

Belgie, sestava známek od klasiky, převážně dublety, v zachovalém zásobníku A4 (30 listů)