Los: 2

Afrika, sestava známek, aršíků, sérií, převážně náměty (osobnosti, umění, sport aj.), na kartách