Los: 30

British Commowealth, sestava známek, aršíků, sérií, převážně náměty (osobnosti, architektura aj.), na kartách