Los: 542

Poczta okupacyjna II wojny światowej - poczta pomocnicza - GOROCHOW - Fi. 10-12 w czwórkach z naroży (!!!), gw. Krischke