Los: 5202085

LEVANT firmowa koperta opłacona polskimi znaczkami 10f i parką 20f z ręcznym nadrukiem P.P.C, skasowane POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL 21.10.20, adresowana do Krakowa, koperta pionowo zgięta i inne ślady, bez tylnej klapy, jedna z nielicznych dochowanych prz