Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1 Afrika, atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4 4 500,- 5 500,- Prodáno
2 /, Afrika, Blízký východ, sestava známek a sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, v zásobníku A4 750,- 900,- Prodáno
3 Afrika, nádherná sbírka včetně oblíbených emisí, na albových listech v háwidkách, možná až na několik výjimek luxusní kvalita 2 000,- 2 500,- Prodáno
4 , Afrika, velký zásobník známek 750,- 1 000,- Prodáno
5 /, Andorra fr., 1931-84, Andora šp. 1929-92, začátky po nálepce, později čisté bez nálepky v perfektní kvalitě, sestava známek, aršíků, sérií, část dublety, zn. uloženy chronologicky, v zásobníku A4 4 500,- 4 800,- Prodáno
6 Antarktida - atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4, kat. kat. PÚD 648 EUR 4 500,- 4 500,- Prodáno
7 /, Argentina, sestava převážně klasických známek 750,- 1 400,- Prodáno
8 Asie, atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4 8 000,- 0,- Prodáno
9 /, Asie, sestava známek, aršíků, sérií, obsahuje jak klasické známky, tak i pěkné náměty, ve dvou zásobnících A4 (30 a 16 listů, zachovalé) 1 000,- 1 100,- Prodáno
10 Asie, sestava známek, aršíků, sérií, převážně náměty (doprava, sport, flora aj.), ve dvou zásobnících A4 1 000,- 3 000,- Prodáno
11 / Belgie, 1849-1950, sbírka známek a sérií, na albových listech Schaubek (částečně zasklené) aaa 2x kroužkové desky 1 500,- 2 300,- Prodáno
12 /, Belgie, 1849-1973, sbírka známek a sérií, většinou po nálepkách, ale řada lepších sérií z 50-tých let je čisté bez nálepky v perfektní kvalitě, na albových listech Schaubek (zasklené) aaa 2x pérové desky 17 500,- 0,- Neprodáno
13 , Belgie, 1970-88, sbírka známek a sérií, pozor - řada známek vícekrát, na albových listech KABE (zasklené) aaa pérové desky 1 000,- 1 000,- Prodáno
14 ,/ Belgie, sestava převážně starších známek, v zásobníku A4 2 000,- 0,- Neprodáno
15 / Belize, Guyana, British Honduras - atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4, kat. PÚD 346 EUR 1 200,- 0,- Prodáno
16 , Berlin Západní, 1948-87, sbírka známek a sérií, od r. 1960 xx, na albových listech Schaubek (částečně zasklené hawidkami) aaa pérové desky 1 000,- 1 000,- Prodáno
17 Berlin Západní, kompletní album 1948-90, listy s fóliemi s možností obrácení (částečně zaplněny zn.) 750,- 1 100,- Prodáno
18 , Berlin Západní, sestava běžných známek za zajímavou cenu 750,- 750,- Prodáno
19 Berlin Západní, sbírka známek a sérií, uloženo v albu s plastovými listy 1 000,- 0,- Neprodáno
20 ,/ Berlin Západní, souběžně vedená čistá i raz. sbírka včetně začátků, uloženo v zásobníku, vysoká katalogová cena 5 000,- 5 000,- Prodáno
21 Berlin Západní, SRN, sestava známek, ve dvou zásobnících A4 1 000,- 1 000,- Prodáno
22 / Brazílie, sestava klasických známek v zásobníku 750,- 2 100,- Prodáno
23 , British Commowealth, hezký zásobník známek 750,- 2 250,- Prodáno
24 / British Commowealth, sestava středních položek, kat. SG PÚD 500 Liber, v malém zásobníku 3 500,- 3 800,- Prodáno
25 ,/ Celý svět, 3 zásobníky známek 1 000,- 1 300,- Prodáno
26 /, Celý svět, 5 starých zásobníků 2 000,- 2 500,- Prodáno
27 ,/ Celý svět, 9 hezkých zásobníků známek 2 000,- 2 000,- Prodáno
28 Celý svět, hodnotná sestava známek, převážně atraktivní náměty, Pozor - u známek je prodejní cena v EURO z německého obchodu (katalogová je zpravidla 2x vyšší) 1 500,- 1 800,- Prodáno
29 Celý svět, krabice celistvostí, převážně příležítostné raz., zajímavé frankatury, dekorativní 2 500,- 2 500,- Prodáno
30 /, Celý svět, poněkud atypická, avšak zajímavá sbírka, řada nenápadně vložených lepších položek, na albových listech (v hawidkách, neodborně nalepené), šroubové desky, výhodná nabídka 2 500,- 2 500,- Prodáno
31 ,/ Celý svět, poněkud atypická, avšak zajímavá sbírka, řada nenápadně vložených lepších položek, na albových listech (v hawidkách, neodborně nalepené), šroubové desky, výhodná nabídka 3 000,- 3 000,- Prodáno
32 jiné Celý svět, převážně Německo - krabice alb většinou plných celistvostí 2 500,- 2 500,- Prodáno
33 Celý svět, sestava převážně starších známek a sérií, uloženo na listech aaa kanc. desky 1 000,- 1 400,- Prodáno
34 Celý svět, sestava převážně vzácnějších známek a aršíků, mj. nezoubk., limitované edice atd. 2 500,- 0,- Neprodáno
35 , Celý svět, sestava známek a aršíků, obsahuje pěkné náměty, ve dvou zásobnících A4 1 000,- 1 000,- Prodáno
36 ,/ Celý svět, sestava známek a sérií, obsahuje jak klasické známky, tak i pěkné náměty, uloženo v albu s plastovými listy 1 000,- 1 200,- Prodáno
37 /, Celý svět, sestava známek a sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, zn. uloženy podle států, na výmětových listech aaa pérové desky 1 000,- 1 000,- Prodáno
38 , Celý svět, sestava známek, aršíků, sérií, převážně náměty (osobnosti, náboženství, sport aj.), v zachovalém zásobníku A4 750,- 750,- Prodáno
39 , Celý svět, sestava známek, aršíků, sérií, různé náměty, v zachovalém zásobníku A4 750,- 0,- Prodáno
40 jiné Celý svět, zásobník převážně námětových známek, spousta čistých, navíc řada celistvostí a dalších zajímavostí, uloženo ve velkém zásobníku 1 500,- 1 500,- Prodáno
41 jiné Celý svět, zásobník převážně námětových známek, spousta čistých, navíc řada celistvostí a dalších zajímavostí, uloženo ve velkém zásobníku 1 500,- 1 500,- Prodáno
42 jiné Celý svět, zásobník převážně námětových známek, spousta čistých, navíc řada celistvostí a dalších zajímavostí, uloženo ve velkém zásobníku 1 500,- 1 500,- Prodáno
43 jiné Celý svět, zásobník převážně námětových známek, spousta čistých, navíc řada celistvostí a dalších zajímavostí, uloženo ve velkém zásobníku 2 000,- 2 000,- Prodáno
44 Čína, Asie, Japonsko aj., sestava známek a sérií, v zásobníku A4 (30 listů, zachovalý) 1 500,- 2 100,- Prodáno
45 ,/ Čína, Asie, Japonsko atd., sestava známek, aršíků, sérií, obsahuje jak klasické známky, tak i pěkné náměty, ve dvou zásobnících A4 (zachovalé) 1 000,- 1 000,- Prodáno
46 ,() Čína, sestava známek a sérií, v zásobníku A4 (zachovalý) 1 000,- 1 100,- Prodáno
47 , ČSR I, Evropa, sestava celin, většinou běžné, ale i zálepky, obrazové cel. dopisnice, do zahraničí, zajímavá razítka, dofrankované atd., v albu na celistvosti 3 000,- 3 000,- Prodáno
48 / ČSR, 1918-1976, základní sbírka známek, 2x album Schaubek, kromě začátku zasklené, zajímavá cena 7 000,- 7 000,- Prodáno