Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1 Afrika, atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4 4 500,- 5 500,- Prodáno
6 Antarktida - atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4, kat. kat. PÚD 648 EUR 4 500,- 4 500,- Prodáno
8 Asie, atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4 8 000,- 0,- Prodáno
15 / Belize, Guyana, British Honduras - atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4, kat. kat. PÚD 346 EUR 1 200,- 0,- Prodáno
38 , Celý svět, sestava známek, aršíků, sérií, převážně náměty (osobnosti, náboženství, sport aj.), v zachovalém zásobníku A4 750,- 750,- Prodáno
39 , Celý svět, sestava známek, aršíků, sérií, různé náměty, v zachovalém zásobníku A4 750,- Neprodáno
78 /, Evropa, hodnotná sestava, obsahuje řada lepších položek, v této podobě zřídka nabízeno, v zásobníku A4 (30 listů, zachovalý) 7 000,- Neprodáno
87 /, Evropa, sestava známek a sérií, ve starším zásobníku 1 000,- 1 000,- Prodáno
97 /, Finsko, ucelená sbírka známek včetně hodnotné klasiky, uloženo ve 4 albech Lindner (listy jako nové - vysoká poř. cena, desky vatované, někt. s nápisy) 17 500,- Neprodáno
102 Gibraltar, atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4, kat. kat. PÚD 772 EUR 2 700,- Neprodáno
120 Kanada, 1971-88, sbírka známek a sérií, nominál PÚD 196 CAD, na albových listech Schaubek (zasklené hawidkami) aaa šroubové desky 1 800,- 1 800,- Prodáno
122 Karibik - atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4 5 000,- 6 500,- Prodáno
123 / Karibik - atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4 5 000,- 6 500,- Prodáno
124 / Karibik - atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4 500,- Neprodáno
129 ,/ Lichtenštejnsko, sbírka známek a sérií, mj. Mi. 305 B (300 EUR !!!), na listech (zasklené hawidkami) aaa pérové desky 2 500,- Neprodáno
132 Lichtenštejnsko, základní sbírka po 1950, mj. lepší začátky, také cca 500 Sfr. platného nominálu, v zásobníku A4 (30 listů, zachovalý) 4 500,- Neprodáno
134 Lucembursko, 1960-2006, sbírka známek a sérií, na albových listech (1960-69 KABE, 1970-2006 LEUCHTTURM, zasklené) aaa 2x pérové desky 4 000,- Neprodáno
142 Malta, atraktivní sestava známek a aršíků, spousta hezkých námětů, v zásobníku A4, kat. kat. PÚD 266 EUR 1 500,- Neprodáno
193 ,,/ Německo, sestava známek a celistvostí, na výmětových listech aaa kroužkové desky 1 000,- 1 100,- Prodáno
197 ,/ Něm. zóny - sov. zóna, NDR, 1949-62, paralelně vedená sbírka xx a raz. známek (zóny xx/x/raz.), albové listy LINDNER s fóliemi s možností obrácení aaa kroužkové desky aaa kazeta 4 000,- Neprodáno
214 Oceánie - atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4 5 400,- 6 500,- Prodáno
231 Rakousko, 1967-79, paralelně vedená sbírka xx a raz. známek, albové listy SAFE s fóliemi s možností obrácení aaa kroužkové desky 1 000,- Neprodáno
278 ,/ Švýcarsko, ucelená sbírka známek včetně hledaných emisí, mj. klasika Mi. 8, 9, 10, 12 (známky Zürich, Basel a Mi. č. 5-6 jsou falza, č. 4, 7 možná pravé, ale horší jakost), od cca 1900 téměř komplet včetně nejlepších položek - aršík NABA, PAX atd., další l 60 000,- Neprodáno
285 /, Vatikán, ucelená sbírka známek včetně hledaných emisí, mj. Tobias, Letecké, aršík Bl. 1 atd., uloženo ve 3 albech Lindner (listy jako nové - vysoká poř. cena, desky vatované, někt. s nápisy) 12 500,- 12 500,- Prodáno
286 Vatikán, ucelená sbírka známek včetně hledaných emisí, uloženo v lux. albu Lindner 1 500,- 1 500,- Prodáno