Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
535

32 I
|6h. pomarańczowy, 6-blok, kat. 1020 Zł 2 500,- 2 500,- Prodáno
536

32 I
|6h. pomarańczowy, pole 52, gw. Mikstein, Petriuk 2 000,- 0,- Neprodáno
537

32 I
|6h. pomarańczowy, gw. Schmutz, kat. 550 Zł 1 500,- 1 500,- Prodáno
538

32I B1
|6h. pomarańczowy, gw. Korszeń 1 200,- 0,- Neprodáno
539

32 B2
|6h. pomarańczowy, usterka Dwukropek, gw. Schmutz, kat. 600 Zł 2 500,- 2 500,- Prodáno
540

32 II
|6h. pomarańczowy, gw. Petriuk, kat. 800 Zł 2 500,- 0,- Neprodáno
541

33
|10h. fioletowy, gw. Mikulski (uwaga - na lewym dolnym narożniku jest plama od tuszu - narożnik bez uszkodzeń), kat. 1300 Zł 4 000,- 0,- Neprodáno
542

34 B3
|12h. zielony, usterka Uszkodzone A, gw. Schmutz, kat. 1200 Zł 4 000,- 0,- Neprodáno
543

35 B1 aaa 35
|15h. pomarańczowobrunatny, parka, usterka Cienkie Z, kat. 360 Zł 1 000,- 0,- Neprodáno
544

35 B10
|15h. pomarańczowobrunatny, otwarte O w POCZTA, gw. Schmutz, kat. 400 Zł 1 000,- 1 800,- Prodáno
545

35 B1
|15h. pomarańczowobrunatny, usterka Cienkie Z, gw. Schmutz, kat. 800 Zł 1 500,- 1 500,- Prodáno
546

36
|20h. zielony, atest Kronenberg, kat. 420 Zł 1 500,- 1 500,- Prodáno
547

36
|20h. zielony, parka znaczków razem z parką zn. 10h. PKL na wycinku ze skartu (!), atest Kronenberg, kat. 840 Zł 5 000,- 0,- Neprodáno
548

36 B1
|20h. zielony, usterka Cienkie Z, atest Kronenberg, kat. 800 Zł 2 500,- 0,- Neprodáno
549

36
|20h. zielony, gw. Schmutz, kat. 1000 Zł 3 000,- 3 000,- Prodáno
550

37 II
|25h. niebieski, gw. Schmutz, kat. 5500 Zł 15 000,- 15 000,- Prodáno
551

37 II
|25h. niebieski, gw. Schmutz, kat. 5500 Zł 20 000,- 0,- Neprodáno
552

38 No
|25/80h, nadruk odwrócony, gw. Mikstein, Schmutz 1 500,- 1 700,- Prodáno
553

38 No
|25/80h, nadruk odwrócony, na wycinku ze znaczkiem 6h. i 25/80, gw. Korszeń, kat. 650 Zł 2 000,- 2 200,- Prodáno
554

38 No
|25/80h, nadruk odwrócony, gw. Schmutz, kat. 800 Zł 2 000,- 2 000,- Prodáno
555

39a
|30h. fioletowy, gw. Petriuk, kat. 1300 Zł 4 000,- 4 200,- Prodáno
556 /

40 No
|40h. oliwowy, czwórka znaczków z nadrukami odwróconymi, podlepka na 2 zn, 2 znaczki bez podlepki, gw. Mikstein i in, wyjątkowo rzadki walor 30 000,- 32 000,- Prodáno
557

40 No
|40h. oliwowy, nadruk odwrócony, gw. Petriuk, kat. 2200 Zł 6 000,- 0,- Neprodáno
558

40 B1
|40h. oliwowy, słabiutka plamka, gw. Schmutz, kat. 750 Zł 1 000,- 2 100,- Prodáno
559

40 B3
|40h. oliwowy, usterka Uszkodzone A, gw. Schmutz, kat. 700 Zł 3 000,- 3 000,- Prodáno
560

41 B2
|50h. ciemnozielony, czwórka znaczków, na 1 błąd Dwukropek, gw. Jendroszek 1 000,- 0,- Neprodáno
561

41 B3
|50h. ciemnozielony, usterka Uszkodzone A, gw. Schmutz, stob., kat. 850 Zł 2 000,- 0,- Neprodáno
562 /

41 B1
|50h. ciemnozielony, w czwórce, na wszystkich zn. usterka Cienkie Z, gw. Schmutz, kat. 2040 Zł 2 500,- 0,- Neprodáno
563

41
|50h. ciemnozielony, zestaw 20 znaczków, idealny materiał do specjalizacji, większość ze starymi gwarancjami, stan przeważnie dobry, niska cena wywoławcza 2 000,- 0,- Neprodáno
564 |Koperta polecona ofr. zn. 50h, kas. KRAKÓW 5.2.19, adresowana do Warszawy, stempel odbiorczy na odwrocie, gw. Korszeń, piękna całość z obiegu 10 000,- 11 500,- Prodáno
565

42 B1
|60h. niebieski, czwórka z błędem cienkie Z na wszystkich znaczkach, dolne znaczki z rozmazanym nadrukiem, gw. Korszeń, kat. 550 Zł 900,- 0,- Neprodáno
566 /

42 B1
|60h. niebieski, czwórka znaczków - na wszystkich błąd cienkie Z, na jednym znaczku cień podlepki, gw. Jendroszek 3 000,- 0,- Neprodáno
567

42
|60h. niebieski, w czwórce, gw. Korszeń, kat. 600 Zł 1 000,- 0,- Neprodáno
568

42
|60h. niebieski, zestaw 25 znaczków, idealny materiał do specjalizacji, większość ze starymi gwarancjami, stan przeważnie dobry, niska cena wywoławcza 2 500,- 0,- Neprodáno
569

43 No
|80h. brunatny, nadruk odwrócony, gw. Schmutz, kat. 700 Zł 2 000,- 0,- Neprodáno
570

43 No
|80h. brunatny, nadruk odwrócony, znaczek na wycinku, gw. Petriuk, kat. 700 Zł 2 000,- 2 000,- Prodáno
571

43 B3
|80h. brunatny, parka znaczków, 1 z usterką Uszkodzone A, gw. Petriuk 1 000,- 1 000,- Prodáno
572

43 B15
|80h. brunatny, usterka Uszkodzone pierwsze litery wierszy, kat. 900 Zł 3 000,- 3 000,- Prodáno
573

43 B15
|80h. brunatny, usterka Uszkodzone pierwsze litery wierszy, gw. Schmutz, kat. 900 Zł 3 000,- 3 100,- Prodáno
574

43 B3
|80h. brunatny, uszkodzone A, gw. Mikstein 1 500,- 1 500,- Prodáno
575

43
|80h. brunatny, zestaw 30 znaczków, idealny materiał do specjalizacji, większość ze starymi gwarancjami, stan przeważnie dobry, niska cena wywoławcza 3 000,- 0,- Neprodáno
576

44
|90h. czerwonofioletowy, atest Kronenberg 10 000,- 13 500,- Prodáno
577

44
|90h. czerwonofioletowy, atest Kronenberg, kat. 3300 Zł 12 500,- 0,- Neprodáno
578

45 II
|1K. czerwony, atest Korszeń 6 000,- 0,- Neprodáno
579

45I B2
|1K. czerwony, rzadki znaczek, gw. Ryblewski 5 000,- 0,- Neprodáno
580

45 I B2
|1K. czerwony, usterka dwukropek, gw. Schmutz, kat. 450 Zł 2 700,- 0,- Neprodáno
581

45I B2
|1K. czerwony, usterka Dwukropek, kat. 350 Zł 1 000,- 0,- Neprodáno
582

45I B3
|1K. czerwony, usterka Uszkodzone A, kat. 400 Zł 1 000,- 0,- Neprodáno