Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
727 ()

338 E
|1944, Wydanie Polskiego Rządu na Emigracji, unikalna fotografia próby znaczka za 1+2 zł. w rozmiarze 41x58 mm wg projektu Artura Horowicza, rytowanego przez W.Wacka, jest powiększona w stosunku do małej odbitki z pramatrycy dla lepszej wyrazistości, co było pomocne dla komisji rozpatrującej projekty znaczków przy jak to napisano w fotoopinii ostatecznej prezentacji przed rozpoczęciem druku znaczka, w katalogach niemieckich projekty fotograficzne ujmowane są jako Essay i umieszczane w tabelach prób poszczególnych wydań z oznaczeniem E, tego typu materiał dokumentujący przygotowania do druku pojawia się w handlu sporadycznie, fotopinia Schmutz 10 000,- 10 000,- Prodáno
732 |1944, karta Cp 89 dofr. wart. 1Zł i wysłana jako Polecona, kas. LUBLIN 24.10.1944, gw. Korszeń 2 500,- 2 900,- Prodáno
733 ()

339-41
|1944, Wodzowie, parki na tzw. zawiasach, Fi. 2400 Zł 9 000,- 0,- Neprodáno
734 ()

339-41
|1944, Wodzowie, fałszerstwa znaczków tzw. czeskie, rzadsze od prawdziwych - ciekawy materiał porównawczy i dokument epoki 1 500,- 1 500,- Prodáno
735 ()

339 PV
|1944, Wodzowie, gw. Schmutz i inni 3 000,- 3 000,- Prodáno
736 ()

340a
|1944, Wodzowie, czwórka z naroża, brak dolnego ząbkowania poziomego, piękny, stan, bardzo rzadkie, gw. Korszeń 9 000,- 9 000,- Prodáno
737 ()

340
|1944, Wodzowie, parka znaczków z przesuniętym dolnym ząbkowaniem do obrazu znaczka, na prawym znaczku margines naderwany 2 000,- 0,- Neprodáno
738

341a
|1944, Wodzowie, gw. Perzyński, kat. 170 Zł 1 500,- 2 100,- Prodáno
739 ()

341b
|1944, Wodzowie, parka na tzw. zawiasie, gw. Korszeń aaa opis 2 500,- 0,- Neprodáno
740 ()

341c
|1944, Wodzowie, tzw. zawias, gw. Korszeń 3 200,- 0,- Neprodáno
741 ()

341c B1
|1944, Wodzowie, czwórka z naroża z błędem tzw. Duża głowa, atest Korszeń, kat. 1000 Zł 3 000,- 3 400,- Prodáno
742

344-46 Ark.
|1944, Przedruki na Goznaku, dolne połowy arkuszy, kat. 1400 Zł 3 000,- 3 400,- Prodáno
743

344Np
|1944, Przedruki na Goznaku, nadruk podwójny, na wycinku, gw. Korszeń, kat. 3000 zł 6 000,- 6 000,- Prodáno
744

344 + B7 - B20
|1944, Przedruki na Goznaku, fragment arkusza 40 znaczków, kat. 750 Zł 1 300,- 0,- Neprodáno
745 ()

347a
|1944, Powstanie Styczniowe, przesunięcie pionowej perforacji wprawo, atest Korszeń, kat. 160 Zł 1 000,- 1 000,- Prodáno
746 ()

347a
|1944, Powstanie Styczniowe, plama nad nominałem, gw. Schmutz, kat. 480 Zł 1 000,- 1 300,- Prodáno
747

347a B8
|1944, Powstanie Styczniowe, gw. Schmutz aaa opis 900,- 0,- Neprodáno
748 ()

347a B10
|1944, Powstanie Styczniowe, usterka tzw. Spacja, gw. Schmutz, kat. 560 Zł 2 000,- 0,- Neprodáno
749 ()

347ad
|1944, Powstanie Styczniowe, znacznie przesunięte ząbkowanie, skrócony atest Korszeń 1 500,- 1 500,- Prodáno
750

347b
|1944, Powstanie Styczniowe, na wycinku z Fi. 361b, rzadki kas. okolicznościowy, obza zn. gw. Schmutz, same zn. ponad 500 Zł 1 000,- 1 000,- Prodáno
751

347d
|1944, Powstanie Styczniowe, gw. Schmutz aaa opis 1 000,- 0,- Neprodáno
752 ()

347d
|1944, Powstanie Styczniowe, gw. Schmutz, kat. 250 Zł 1 000,- 1 400,- Prodáno
753 ()

347d
|1944, Powstanie Styczniowe, gw. Schmutz, kat. 250 Zł 1 000,- 0,- Neprodáno
754 ()

347e
|1944, Powstanie Styczniowe, gw. Schmutz 4 500,- 0,- Neprodáno
755 ()

347e
|1944, Powstanie Styczniowe, górny marginesowy pasek 5-ciu znaczków z błędem B1, gw. Korszeń, kat. 1500 Zł 4 500,- 5 500,- Prodáno
756 ()

347f
|1944, Powstanie Styczniowe, przesunięcie pionowej perforacji wlewo, atest Korszeń, kat. 1800 Zł 5 000,- 5 000,- Prodáno
757

347 F
|1944, Powstanie Styczniowe, gw. Schmutz, kat. 2200 Zł 5 000,- 0,- Neprodáno
758 ()

347 MK5
|1944, Powstanie Styczniowe, przesunięta pionowa perforacja, gw. Schmutz, kat. 600 Zł 2 000,- 2 200,- Prodáno
759

347
|1944, Powstanie Styczniowe, parka z dużym marginesem arkusza z napisem na odwrocie (poziome zgięcie w perforacji) 2 000,- 2 000,- Prodáno
760

353
|1945, Wyzwolenie, górna połowa arkusza, sporo usterek, ciekawy materiał badawczy, gw. Łaskiewicz 4 000,- 4 100,- Prodáno
761

356 No
|1945, Wyzwolenie, gw. Korszeń, Mikstein, kat. 1500 Zł 5 000,- 0,- Neprodáno
762

358
|1945, Wydanie łódzkie, arkusz 100 znaczków, kat. 250 Zł 900,- 0,- Neprodáno
763 ()

359 P1
|1945, Wydanie łódzkie, gw. Schmutz, bardzo rzadkie 6 000,- 0,- Neprodáno
764 ()

359 P4
|1945, Wydanie łódzkie, gw. Schmutz, bardzo rzadkie 7 000,- 0,- Neprodáno
765

360 nz
|1945, Wydanie łódzkie, czwórka cięta, papier z3, gw. Walocha 3 200,- 0,- Neprodáno
766

360
|1945, Wydanie łódzkie, parka pionowa cięta (cień podlepki na górnym zn, na dolnym ślady), oraz zn. z przesuniętym ząbkowaniem, gw. Korszeń, rzadkie 1 500,- 0,- Neprodáno
767

361 P3a
|1945, Powstanie Kościuszki, bez nadruku, w czwórce, gw. Korszeń 3 000,- 0,- Neprodáno
768 ()

366 P
|1945, Kraków, zestaw 4 prób Fi. P1 x1, P3 x2, P4 x1, P2 x2, gw. Korszeń aaa opis 1 500,- 0,- Neprodáno
769 ()

367-70 P1
|1945, Liga Morska, komplet prób w czarnym kolorze, gw. Schmutz, rzadkie, kat. 10000 Zł 30 000,- 0,- Neprodáno
770

371 nz
|1945, Poczta w Poznaniu, cięty znaczek, gw. Jendroszek 1 500,- 0,- Neprodáno
771

372nz
|1945, Bitwa pod Grunwaldem, gw. Schmutz, kat. 800 Zł 2 500,- 2 500,- Prodáno
772

375-76 No
|1945, Wydanie przedrukowe, nadruki odwrócone, gw. Krawczyk, kasowane rzadkie 1 000,- 1 700,- Prodáno
773

375 No
|1945, Wydanie przedrukowe, nadruk odwrócony, gw. Korszeń, kat. 550 zł 1 500,- 0,- Neprodáno
774

376a No
|1945, Wydanie przedrukowe, czwórka z nadrukami odwróconymi formy II, gw. Schmutz, kat. 2400 zł 7 000,- 0,- Neprodáno
775

376b
|1945, Wydanie przedrukowe, czwórka zn. z nadrukiem typu I, atest Mikulski, w czwórce bardzo rzadkie, kat. 6800 Zł 30 000,- 0,- Neprodáno
776

376b
|1945, Wydanie przedrukowe, czwórka zn. z nadrukiem typu II, atest Mikulski, w czwórce bardzo rzadkie, kat. 5600 Zł 27 500,- 0,- Neprodáno
777

376b
|1945, Wydanie przedrukowe, forma II, parka typ 1aaa2, gw. Schmutz, kat. 4000 Zł 12 500,- 0,- Neprodáno
778

376b
|1945, Wydanie przedrukowe, forma II, typ 1, gw. Schmutz, kat. 1700 Zł 7 000,- 0,- Neprodáno