Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
990 |Śląsk Cieszyński, pocztówka (dworzec kolejowy w Bielsku) ofr. znaczkami SO, kas. BIELITZ 3.7.20 1 000,- 0,- Neprodáno
991 Śląsk Cieszyński, 2 pocztówki z CIESZYN 1 17.4.20 oraz BIELITZ 18.5.20 1 000,- 0,- Neprodáno
992 () |Śląsk Cieszyńsk - Polski zabór CSR - Prowizorium przedrukowe ORŁOWA, parka polskich zn. z przedrukami T i TKč, Fi. Pd4 aaa Pd10, same pojedyńcze znaczki występują rzadko, w parkach wyjątkowo rzadkie, gw. Korszeń 2 500,- 6 500,- Prodáno