Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1002 Poczta polowa I korpusu, Fi. 1y-4y, pełne arkusz, wyjątkowa okazja, kat. 4000 Zł 10 000,- 0,- Neprodáno
1022 Poczty wojskowe: austriacka karta Cp 5h. FJI z nalepką 20hal. na cele humanitarne Legionów i Samarytanina, kas. dzienny CHABÓWKA DWORZEC 3.8.15, adres. do Lwowa, ciekawy tekst, piękny walor 6 000,- 0,- Neprodáno
1074 Okupacja austrowęgierska (OA), Fi. Oa 21 na wycinku ze stemplem EPA PIOTRKÓW 1 500,- 0,- Neprodáno
1075 Okupacja niemiecka (ON) - Poczta prywatna HANSA m. Wrocław, koperta ze zn. jubileuszowym, kas. HANSA ..1897, brak tylnej klapy, rzadka przesyłka 2 500,- 0,- Neprodáno
1076 Okupacja niemiecka (ON) - opaska gazetowa z nadrukowanym (! całostka) i dofr. znaczekim o tej samej wartości 3Pf Germania, kas. GRODNO, cenzura 2 500,- 0,- Neprodáno
1077 |LEVANT kompletna seria znaczków z ręcznym stempelkiem P.P.C, Fi. 13-25, na zn, Fi. 21 ślad nadruku w barwie CzrLi. (z nadruku podwójnego), kilka drobnych usterek, atest Korszeń, rzadkie - bardzo niski nakład 17 500,- 17 500,- Prodáno
1078 LEVANT kompletna seria, Fi. 1-12 na wycinkach 12 500,- 0,- Neprodáno
1079 |LEVANT firmowa koperta opłacona polskimi znaczkami 10f i parką 20f z ręcznym nadrukiem P.P.C, skasowane POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL 21.10.20, adresowana do Krakowa, koperta pionowo zgięta i inne ślady, bez tylnej klapy, jedna z nielicznych dochowanych przesyłek, do tego niefilatelistycznych, wycena wg. kat. Fischer od 20000Zł 50 000,- 50 000,- Prodáno
1080 Konstantynopol, Fi. Cp 1, gw. Korszeń, kat. 1500 Zł 3 000,- 0,- Neprodáno
1081 Odessa, Fi. 1ax, gw. Schmutz 3 500,- 0,- Neprodáno
1082 Odessa, Fi. 2ax, gw. Schmutz 3 500,- 0,- Neprodáno
1083 Odessa, Fi. 5ax, gw. Schmutz 3 500,- 0,- Prodáno
1084 |Białystok, Fi. 1 IIa, gw. Schmutz, stob. - niska cena, kat. 1400 Zł 2 000,- 2 800,- Prodáno
1085 Białystok Fi. 1 IIb, stob., gw. Korszeń, kat. 1400 Zł 5 000,- 0,- Neprodáno
1086 () |Białystok, Fi. 2 Ic, kat. 1250 Zł 5 000,- 5 000,- Prodáno
1087 Ukraina zach. (1918-20), Kołomyja, Fi. 5-6, gw. Sztaba 1 500,- 0,- Prodáno
1088 |Ukraina zach. (1918-20) Kołomyja, Fi. 5-6, gw. Sztaba 2 000,- 0,- Neprodáno
1089 |Ukraina zach. (1918-20), Fi. 5, fragment arkusza 25 znaczków - kompletna forma przedrukowa (przedrukowano ćwiartki arkuszy), gw. K. Sztaba, kat. 10000 Zł 15 000,- 15 000,- Prodáno
1090 |Ukraina zach. (1918-20), Fi. 13, gw. Bulat, kat. 300 Zł 1 000,- 0,- Neprodáno
1091 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 15, gw. Körner, kat. 300 Zł 1 000,- 0,- Prodáno
1092 |Ukraina zach. (1918-20), Fi. 17, gw. Bulat, kat. 300 Zł 1 000,- 0,- Neprodáno
1093 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 20, gw. Ceremuga, kat. 300 Zł 1 000,- 0,- Prodáno
1094 |Ukraina zach. (1918-20), Fi. 22, gw. Ceremuga, kat. 300 Zł 1 000,- 0,- Neprodáno
1095 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 24, gw. Bulat, kat. 300 Zł 1 000,- 0,- Prodáno
1096 |Ukraina zach. (1918-20), Fi. 25, pap. szary, gw. Bulat BPP, kat. 1000 Zł 3 000,- 0,- Neprodáno
1097 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 26, pap. włóknisty, gw. Bulat BPP, kat. 800 Zł 2 500,- 0,- Neprodáno
1098 |Ukraina zach. (1918-20), Fi. 36 II, atest Ceremuga, kat. 1800 Zł 4 500,- 5 500,- Prodáno
1099 |Ukraina zach. (1918-20), Fi. 40 II, atest Ceremuga, kat. 2500 Zł 5 000,- 0,- Neprodáno
1100 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 43-45, atest Ceremuga, kat. 5200 Zł 12 500,- 0,- Neprodáno
1101 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 45 No, nadruk odwrócony, atest Ceremuga, kat. 2500 Zł 7 000,- 0,- Neprodáno
1102 |Ukraina zach. (1918-20), Fi. 48, atest Ceremuga, kat. 5000 Zł 12 500,- 12 500,- Prodáno
1103 |Ukraina zach. (1918-20), Fi. 49, atest S. Mikulski, kat. 7000 Zł 17 500,- 17 500,- Prodáno
1104 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 62 I, gw. Ceremuga, kat. 220 Zł 750,- 750,- Prodáno
1105 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 64 Nt, nadruk potrójny, atest Ceremuga, kat. 3000 Zł 7 000,- 0,- Neprodáno
1106 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 64, gw. Bulat, kat. 300 Zł 1 000,- 0,- Prodáno
1107 |Ukraina zach. (1918-20), Fi. 80, atest Ceremuga, kat. 800 Zł 2 500,- 0,- Neprodáno
1108 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 83 B3, usterka V zamiast Y, gw. Ceremuga, kat. 250 Zł 750,- 750,- Prodáno
1109 / Ukraina zach. (1918-20), Fi. 83 w parce z błędem B7, gw. Ceremuga 1 500,- 0,- Prodáno
1110 |Ukraina zach. (1918-20), Fi. 85 B4 (Y w odmiennym foncie), atest Ceremuga 2 500,- 2 500,- Prodáno
1111 |Ukraina zach. (1918-20), Fi. 87-105, kat. 400 Zł 1 000,- 1 000,- Prodáno
1112

105
|Ukraina zach. (1918-20), Fi. 105, szpic serii, kat. 300 Zł 750,- 750,- Prodáno
1113 Ukraina zach. (1918-20), Fi. IB-XIIB, kat. 1800 Zł 6 000,- 0,- Neprodáno
1114 |Ukraina zach. (1918-20) koperta ofr. Fi. 10a, kas. KOLOMYJA, cenzura, stob., bardzo rzadkie, kat. 5000 Zł 7 000,- 7 500,- Prodáno
1115 |Ukraina zach. (1918-20) Pocztówka ofr. zn. 20h. Cesarz Karol, kas. SAMBOR 7.2.19, stempel cenzury, stob., atest Huylmans, ciekawy dokument 1 500,- 0,- Neprodáno
1116 |Sądowe znaczki doręczeniowe dowód doręczenia ze zn, Fi. 2, gw. Korszeń aaa atest 2 000,- 2 000,- Prodáno
1117 |Sądowe znaczki doręczeniowe, zestaw wycinków, kat. Michel 600 EURO 1 000,- 1 200,- Prodáno
1119 () |Poczta internowanych - Szwajcaria arkusik 16-to znaczkowy Ark, Fi. 1a 1 000,- 1 000,- Prodáno
1120 Poczta internowanych - Szwajcaria, 38 odcinków z przesyłek pieniężnych między internowanymi 900,- 0,- Prodáno