Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1265

127
|1914, Hospodářská komora Valenciennes, na výstřižku s plným razítkem, datumovkou, hledané 2 500,- 2 500,- Prodáno
1266

311
|1936, Letadlo nad Paříži, hledaná koncovka 5 000,- 8 000,- Prodáno
1267

Bl. 3
|1937, Aršík PEXIP, stopy po stržených nálepkách, známky velmi dobré 1 000,- 1 100,- Prodáno
1268

425b
1938, Clément Ader 750,- 0,- Neprodáno
1269

782
|1947, UPU, spojka s okraji, kat. min. 104 EUR 500,- 600,- Prodáno
1270 |1953-55, Červený kříž - 3 známkové sešitky, kat. 510 EUR 1 500,- 1 500,- Prodáno
1271 2004, dárkový aršík + destičky 900,- 0,- Neprodáno
1272 |Doplatní Mi. 24-26, k prohl., hledané, kat. 600 EUR 1 000,- 1 000,- Prodáno
1274 Rádiová známka Yv. 3, desetiblok + horní kupony, kat. Yv. 500 EUR + kupóny 1 500,- 0,- Neprodáno
1275 - |Sestava známek s perfinem WP - Wojsko Polskie (Polská armáda), někt. sign. 3 000,- 0,- Neprodáno