Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1373

46 II
|Něm. zóny - Baden, Mi. 46 II - 2. vydání, lehký nádeh v rohu, dvojitá zn. Schlegel BPP, velmi vzácná známka, kat. 1900 EUR 8 000,- 0,- Neprodáno
1374

36 IIc
1948, Přetisk, Farbbestimmung ARGE, k tomu 2 zn. se stejným odstínem, kat. min. 200 EUR 1 000,- 0,- Neprodáno
1375 /

52-68 I, II
|1948, Přetisk, po nálepkách: Band hod. 12, 16, 24, 40, 84, Netz hod. 2, 10, 12, 16, 24, 25, 40, jinak xx, vše zkoušeno, hledané, kat. min. 680 EUR 2 000,- 2 000,- Prodáno
1376

60 II
1948, Přetisk, zk. Bartel, kat. 280 EUR 750,- 0,- Neprodáno
1377

1135 Iut
1982, Výplatní - stroje, levá polovina archu s 50-ti známkami, přes 20 známek většinou velmi výrazný nedotisk barvy včetně 2 horních počitadel, zcela mimořádná VV 2 500,- 0,- Neprodáno
1378

1962
1997, Heinrich Heine, rohová známka s neořezaným okrajem, kopie atestu Schlegel 1 500,- 0,- Neprodáno
1379

1960
1997, Vánoční, tiskový list se silně posunutou perforací, specialisty hledané 5 000,- 0,- Neprodáno
1380 Sársko - série Mi. 226-38 II v kompletních arších, ideální studijní materiál, někt. dv. okrajů, kat. cena nejlevnějších variant samotných známek 1000 EUR 4 000,- 0,- Neprodáno