Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1422

141-43 W
|1921, Gustav I, hledané, kat. 220 EUR 1 000,- 1 000,- Prodáno
1423

144-57
1924, Poštovní kongres, částečně opravený lep, kvp. 1 600,- 0,- Neprodáno
1424

159-71
1924, UPU, kvp. 900,- 0,- Neprodáno
1425

159-73
|1924, UPU 2 000,- 3 100,- Prodáno
1426

215a
|1931, Královský palác 500,- 500,- Prodáno
1427 /

227-38
1936, 300. výr. švédské pošty, kvp. 500,- 0,- Neprodáno
1428

406-10
|1955, Přetisky, série tsikových listů, běžné vvl, kat. 150 EUR 700,- 700,- Prodáno