Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1434

1
1840, Královna Viktorie, úzký okraj vlevo, jinak široké okraje 1 500,- 1 500,- Prodáno
1435

1
|1840, Královna Viktorie, plné okraje, na výstřižku, velmi hezký kus 2 500,- 2 700,- Prodáno
1436

1
|1840, Královna Viktorie, plné okraje, na výstřižku, velmi hezký kus 2 500,- 2 500,- Prodáno
1437

1
|1840, Královna Viktorie, široké až velmi široké okraje, celkově velmi hezký kus 2 500,- 3 500,- Prodáno
1438

1
|1840, Královna Viktorie, velký výstřižek, dole částečně těsný střih, jinak plné okraje 2 500,- 0,- Neprodáno
1439

1
1840, Královna Viktorie, velký výstřižek, vlevo částečně těsný střih, jinak plné okraje 2 500,- 0,- Neprodáno
1440

1
|1840, Královna Viktorie, velký výstřižek, vpravo částečně těsný střih, jinak plné okraje 2 500,- 0,- Neprodáno
1441

1
|1840, Královna Viktorie, část přední strany skládaného dopisu, těsné střihy 2 000,- 2 000,- Prodáno
1442

1b II
|1840, Královna Viktorie, guide line v pravé hvězdě, černé tečky kolem rámu viz vyobrazení, plné okraje, kat. SG spec. AS 23h, 400Ł 2 800,- 0,- Neprodáno
1443

1b
|1840, Královna Viktorie, svěží barva, ray-flaw v levé hvězdě, QD burr rubs (NE v ONE spojené). Nádherné červené Maltézské kříže, plné okraje, kat. SG spec AS 5g/5, 1250 Ł 10 000,- 10 000,- Prodáno
1444

1
1840, na obálce (!), plné okraje, znehodnoceno červeným maltzézským křížem, vzadu zachovcalá pečeť 5 000,- 0,- Prodáno
1445

1
|1840, skládaný dopis, známka se širkoými až velmi širokými okraji, horní okraj s částí sousední známky, znehodnoceno červeným maltzézským křížem aaa denním razítkem vedle známky 5 000,- 5 000,- Prodáno
1446 |1840, skládaný dopis fr. Mi 1, deska 1b, plné okraje, zneh. červeným křížem, velmi dobré a dekorativní 5 000,- 5 000,- Prodáno
1447

1
|1840, na obálce (!), vpravo nahoře částečně těsný střih, znehodnoceno černým maltzézským křížem, vzadu zachovcalá pečeť 5 000,- 0,- Neprodáno
1448 |1840, úplný skládaný dopis Northampton - Lewes (Sussex), plnookrajový bezvadný kus, červený Maltézský kříž, kat. SG spec. AS 41, 750 Ł 5 600,- 0,- Neprodáno
1449

1-2
|1840, Královna Viktorie, těsné střihy, k prohl. 1 500,- 2 100,- Prodáno
1450

2
|1840, Královna Viktorie, vlevo těsný, jinak plné strany, raz. černým maltézskýcm křížem 2 000,- 2 000,- Prodáno
1451 |1840, Mulready-obálka zaslána z Oxford (Oxfordshire) do London. Velmi pěkně čistě orazítkováno červeným Maltézským křížem, doplněno dole vlevo kresbou (karikatura), nepřeložený bezvadný kus, nádherná celistvost, kat. SG spec. ME 2b 550 Ł 9 000,- 0,- Neprodáno
1452 |1842, Mulready-obálka zaslána z Edinburgh (Midlothian) do Forfar (Forfarshire), lehký svislý ohyb, čistě orazítkováno černým skotským Maltézským křížem s velkým středem, velmi hezká celsitvost, kat. SG spec. ME 1, 550 Ł aaa Scott 6 000,- 0,- Neprodáno
1453

3I
|1841, Královna Viktorie, PL 12 kusů zneh. London Maltézskými kříži s čísly. Od čtyřokrajových kusů až po těsný střih rámové linky, pár malých nedostatků. Velmi dobrá sestava, ceněné použití Maltézských křížů na pozdějších deskách 42 (MC 3) a na desce 40 (MC 12). Všechny desky jsou určeny včetně odstínů, variant, razítek, soupis přiložen, kat. SG 8m, 8am, 9m, 10m, min. 3045 Ł 8 000,- 0,- Neprodáno
1454

4a
|1841, Královna Viktorie, stejné známkové pole na obou deskách, deska 3 s shifted transfer, raz. 131 Edinburgh, deska 4 raz. London Chief office 17. Plné až velmi široké okraje, bezvadné kusy, kat. SG spec. ES 11d/ES 14, 230 Ł 1 200,- 1 200,- Prodáno
1455

4a, 9IAb, 9IB
|1841, Královna Viktorie, studijní trio z desky 4 stejného známkového pole, bezchybné kusy, vzácně sestaveno, kat. SG spec. ES 14/F1(2)/F2, 425 Ł 1 200,- 1 200,- Prodáno
1456 |1842, malá obálka, přepravená Carlisle (Cumberland) - Bolton (Lancashire), známka s otevřeným horním čtvercem v pravé hvězdě. Široké okraje, velmi dobré ., kat. SG spec. BS 15, 120 Ł 700,- 0,- Neprodáno
1457 |1848, skládaný dopis London do Wellington, dvoupáska s širokými okraji, obě známky s čtvercovým J a JD s double D, bezvadný kus, kat. SG spec. ES 10 singl na dopise 3 200,- 0,- Neprodáno
1458 |1848, skládaný dopis, přepraveno Keith- Huntly, vyfrankováno čtyřpáskou (!). Vlevo dole těsný střih do čtverce, jinak plné až široké okraje (známka vpravo-oděrky v horním okraji), RJ s tečkou u A u POSTAGE a s tečkama pod čtvercem J, kat. SG spec. BS 29i, j 2 800,- 0,- Neprodáno
1459 |1853, obálka zaslaná lodí Evropa, Liverpool - Boston (USA), vyfrankovaná dvoupáskou 1s, s pouze 1 hedvábným vláknem maximálně vlevo, vzácné, katalogy SG i Mi tuto variantu uvádějí, ale bez ceny, podrobný popis viz atest K. A. Louis, kat. SG spec. H1 (2)ca 14 000,- 0,- Neprodáno
1460 1859-71, 3x obálka adres. do zahraničí (Lübeck, Hannover), dekorativní, vzácné 7 000,- 0,- Neprodáno
1461 |1865, obálka malého formátu fr. Mi. 25, zasl. do Německa, dekorativní 1 000,- 1 000,- Prodáno
1462

35, 67x
1867, Královna Viktorie ve velkém formátu, obě průsvitky, stav k prohlédnutí, kat. 2000 EUR 4 000,- 0,- Neprodáno
1464

SG 97
1865, Královna Viktorie, sestava 128 ks, rekonstrukce desky 5, kat. SG 14080 Ł 12 500,- 0,- Neprodáno
1466

SG 103
1867, Královna Viktorie, sestava 79 ks, rekonstrukce desky 6, kat. SG 4740 Ł 4 000,- 0,- Neprodáno
1468 1867-80, 3x obálka a 2x obal skládaných dopisů, větš. zasl. do Německa, zajímavé frankatury, většinou kvp, tudíž zajímavá cena 2 000,- 0,- Neprodáno
1469 1868, skládaný dopis fr. Mi. 103 a 106 (utržený okraj), kvp. avšak dekorativní 750,- 0,- Neprodáno
1470 |1870, přepraveno London-Leipzig přes Belgii, čistá razítka včetně pozdního podání L1. Bezvadný svěží dopis, dobrovzdání K. A. Louis, velmi dobré, kat. SG spec. G1(1) /J30 2 500,- 0,- Neprodáno
1471 |1871, přepraveno London-Ženeva přes Belgii, bezchybné kusy, kat. SG spec. G3(1) /J31 1 400,- 0,- Neprodáno
1472 |1875, transatlantic mail, London-New York, smíšená frankatura, atraktivní vzácná frankatura ve velmi dobré kvalitě, kat. SG spec. G1/G4 / SG 43, 48 3 800,- 0,- Neprodáno
1473 1878-79, 2x obálka fr. Mi. 47, z toho 1x zasl. do Německa 1 000,- 0,- Neprodáno
1475

66y
1882, Královna Viktorie, 5 Liber oranžová, bílý papír, čisté centrické raz. CREWE 1.9.02, 2x nepatrný průpich (z razítka?), svěží barva v celé ploše, plné nereparované zoubkování, celkově nádherný kus 35 000,- 0,- Neprodáno
1476

85
1884, Královna Viktorie, 1 Libra fialová, průsvitka Koruna, bez obvyklých abrazí, vzadu zažloutlé od zbytků lepu, jinak bezvadný kus 8 000,- 0,- Neprodáno
1477

98
|1888, Královna Viktorie, 1 Libra fialová, průsvitka Královské jablko, bez obvyklých abrazí, zcela neznatelně ohnutý růžek (a natrž. 0, 5mm), celkově hezký kus, nízká cena 8 000,- 9 000,- Prodáno
1478

99
|1891, Královna Viktorie, 1 Libra zelená, hezký kus 4 000,- 4 300,- Prodáno
1479 /

154-65
1924, Jiří V., série s okraji, část s počítadly 750,- 750,- Prodáno
1480 ()

188
|1934, Jiří V. Britania - šrafované pozadí, kat. jako xx 550 EUR 750,- 750,- Prodáno
1481

186-88
1934, Jiří V. Britania - šrafované pozadí, hledané 6 000,- 0,- Prodáno
1482

212-14
1939, Jiří VI. - velký formát 2 700,- 0,- Neprodáno
1483

278-81 IaaaII
1955, Hrady, hledaná série v obou variantách, pouze na 1 hodnotě 2/6Sh lehký žlutý nádech, jinak velmi dobré 6 000,- 0,- Prodáno
1484

335-38 I
|1959, Hrady 1 300,- 0,- Neprodáno
1485

1003 V
1984, Královna Alžběta II, nezoubk. dvojpáska, kat. 500 EUR 2 000,- 0,- Prodáno