Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1 AAT, Cocos Islands, Christmas Island, sestava 3 oblíbených sérií 1 500,- 0,- Neprodáno
2 Afrika, hezká sestava známek za symbolickou cenu 750,- 800,- Prodáno
3 , Afrika, velký zásobník známek 1 000,- 1 000,- Prodáno
4 Albánie, sestava převážně moderních známek s popisy a oceněním jako výběr, na 2 výmětových listech, kat. PÚD 430 EUR 1 000,- 1 100,- Prodáno
5 / Andorra šp., sestava známek, aršíků, sérií - starších i moderních, na 2 výmětových listech 500,- 1 100,- Prodáno
6 Asie, atraktivní sestava známek a aršíků, spousta nádherných námětů, v zásobníku A4 7 000,- 0,- Prodáno
7 /, Asie, sestava známek a sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, v zásobníku A4 (30 listů, zachovalý) 1 000,- 1 000,- Prodáno
8 Austrálie, Indonésie, Malajsie aj. - sestava převážně starších známek, na albových listech Schaubek + šroubové desky 4 000,- 4 300,- Prodáno
9 , Austrálie, sestava dárkových albíček a FDC, nominál PÚD 44 AUD 750,- 750,- Prodáno
10 Austrálie, Singapur - hezká sestava známek za symbolickou cenu 500,- 550,- Prodáno
11 Azerbajdžán, Arménie, Gruzie aj., 1919-23, sestava známek na alb. listech 500,- 650,- Prodáno
12 Azory port., sestava převážně moderních známek, aršíků a sérií, uloženo na listech, kat. PÚD cca 320 EUR 500,- 500,- Prodáno
13 ,/ Belgie, hodnotná sestava známek a sérií na kartách, kat. PÚD 10000 EUR 20 000,- 0,- Neprodáno
14 Belgie, sestava klasických známek, různá kvalita, v zásobníku A4 (starší) 2 500,- 2 500,- Prodáno
15 Belgie, sestava převážně moderních známek, aršíků a sérií, na výmětových listech 500,- 650,- Prodáno
16 Belgie, Belgické Kongo - sbírka známek a sérií od klasiky, uloženo na listech (zasklené hawidkami) + 3x pákové desky a 3x kazeta 6 000,- 6 000,- Prodáno
17 ,(),, Belgické Kongo (kol.), sestava známek, různá kvalita, v zásobníku A4 (starší) 3 000,- 3 500,- Prodáno
18 Bělorusko, hezká sestava známek za symbolickou cenu 500,- 650,- Prodáno
19 Benelux, sestava známek, aršíků, sérií, na výmětových listech, kat. PÚD 300 EUR 750,- 750,- Prodáno
20 /, Berlin Západní, Kuba, Maďarsko, sestava známek, aršíků, sérií, ve 3 zásobnících A4 1 500,- 0,- Neprodáno
21 Berlin Západní, NDR, sestava aukčních losů - archů, často s Pf, součet vyv. cen 290 EUR, kat. cca 1700 EUR 2 500,- 0,- Neprodáno
22 , Berlin Západní, paralelně vedená sbírka ** a raz. známek, album komplet (někt. listy navíc), vysoká pořizovací cena alba 4 000,- 4 000,- Prodáno
23 Berlin Západní, sestava známek a aršíků, v zásobníku A4 (30 listů, zachovalý) 1 000,- 1 000,- Prodáno
24 , Berlin Západní, velký zásobník známek 1 000,- 1 500,- Prodáno
25 Bosna a Hercegovina od 1993, hodnotná sestava známek, převážně atraktivní náměty, Pozor - u známek je prodejní cena (katalogová zpravidla 2x vyšší) 2 000,- 0,- Neprodáno
26 British Commowealth, Německo, sestava celistvostí (obálky, FDC aj.), kat. PÚD 400 EUR 1 000,- 0,- Neprodáno
27 British Commowealth, sestava vydání OMNIBUSU převážně ve čtyřblocích, mimořádná nabídka, v zásobníku A5 3 000,- 3 500,- Prodáno
28 /, British Commowealth, sestava známek, aršíků, sérií, na výmětových listech 1 000,- 1 200,- Prodáno
29 / British Commowealth, sestava známek, řada lepších položek, Maroko rez. skvrnky, na kartách 750,- 850,- Prodáno
30 British Commowealth, Silver Wedding 1948 - zcela kompletní sestava vydání Omnibusu, v zásobníku A5, v celku vzácné !!! 42 500,- 0,- Neprodáno
32 Britské kolonie, sestava celistvostí ve dvou fotoalbech 750,- 1 200,- Prodáno
33 - Celý svět - automatové známky, zajímavá sestava ve dvou zásobnících A4 (á 30 listů, starší) 2 000,- 0,- Neprodáno
34 Celý svět, 120 gr. sypaných čistých známek, hrubým odhadem cca 2000 známek 1 600,- 0,- Neprodáno
35 - Celý svět, 3 velké luxusní zásobníky známek 2 500,- 2 600,- Prodáno
36 - Celý svět, krabice 22 ks zásobníků, modré desky, hezká kvalita, částečně zaplněné známkami včetně zajímavých 4 500,- 4 700,- Prodáno
37 /, Celý svět, hezká sestava známek za symbolickou cenu 750,- 900,- Prodáno
38 Celý svět, mezinárodní odpovědky - zajímavá sestava, částečně rez. skvrnky, mimořádná nabídka, v zásobníku A5 1 500,- 1 500,- Prodáno
39 Celý svět, mimořádně zachovalé album SENF 1840-90, známky horší kvalita (nalepeno plochou), mimořádná nabídka 2 500,- 2 700,- Prodáno
40 Celý svět, nesourodá sestava v naprosté většině ** známek, mj. archy, větší bloky, přetisky atd., většinou staré, vysoký katalog 1 500,- 1 500,- Prodáno
41 - Celý svět, sbírky a sestavy čistých známek 3 000,- 3 000,- Prodáno
42 Celý svět, sestava 20 ks Re. dopisů, různé frankování (pestré, násobné, otisk vyplatního stroje, aj.), zajímavá sestava 1 300,- 0,- Neprodáno
43 Celý svět, sestava celistvostí v albu na celistvosti 500,- 550,- Prodáno
44 Celý svět, sestava celistvostí, převážně otisky výpl. stroje, ve dvou albech na celistvosti 1 000,- 1 300,- Prodáno
45 jiné Celý svět, sestava částečných sbírek a sestav, mj. stará alba, zásobníky atd., pochází ze staré pozůstalosti 12 000,- 0,- Prodáno
46 Celý svět, sestava obálek - velký formát, PÚD 32 ks 500,- 600,- Prodáno
47 Celý svět, sestava známek a sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, uloženo na listech + šroubové desky 1 500,- 0,- Neprodáno
48 ,/ Celý svět, skoro vše zámoří, sestava známek na kartách a v sáčcích 1 000,- 1 700,- Prodáno
49 Celý svět, velký zásobník známek, nízká cena 750,- 1 100,- Prodáno