Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1 Větší díl poštovní průvodky fr. běžnými maďarskými zn., raz. ÓGUALLA 20.11.18, 2x zlomený růžek, přesto velmi dobré 100,- 140,- Prodáno
2 Ústřižek průvodky frank. 2x rak. zn., raz. MAHR.ROTHWASSER 26.11.1918, příchozí raz. vzadu NIEDERHANICHEN 30.11.1918 100,- 140,- Prodáno
3 1918, ústřižek průvodky fr. 6f, 80f, 2K, raz. ABAUJ SZÁNTO 18.11.1918 - 2 dny po vyhlášení republiky 100,- 0,- Neprodáno
4 1918-19, 3x poštovní průvodka fr. rak. známkami, zajímavé frankatury, kat. kat. Hirš cca 900 Kč 300,- 0,- Neprodáno
5 3x pohled, vše frankováno rakouskými známkami 300,- 0,- Neprodáno
6 4 celistvosti - cel. dopisnice fr. Mi. 188, raz. LIŠEŇ 23.1.1919, cel. dopisnice fr. 2x Mi. 186, raz. MORAVSKÁ OSTRAVA 29.1.1919, cel. dopisnice 10h (císařská koruna) dofr. hradčany 5h, raz. BYŠICE 16.9.1919, 2/3 balíková průvodka fr. Mi. 186 a 222 300,- 0,- Neprodáno
7 Opavské Slezsko - 2x ústřižek průvodky - (1) fr. 5h a 80h, raz. TROPPAU 18.2.1919, (2) fr. 2x 10h a 90h, raz. FREIWALDAU 26.2.1919 300,- 0,- Neprodáno
8

7 H
15h. cihlově červená, ŘZ 13 3/4 : 10 3/4, lehké razítko 300,- 800,- Prodáno
9 Deskové vady: obálka frank. mj. Pof. 3 s DV kavomlýnek (deformovaná střecha), obálka stopy poštovního provozu - omačkané rohy, zn. velmi dobrý stav, k tomu pohled frank. mj. Pof.5 s DV hodiny na věži, raz. ŠTRBSKÉ PLESO - velmi dobrý stav 100,- 240,- Prodáno
10 1x CDV Velký Monogram a 1. část dvojité dopisnice 10h. Hradčany, obě dofr. a zaslány do Petržalky, zajímavý doklad pošt. provozu 500,- 800,- Prodáno
11 Maď. cel. dopisnice 10f. Koruna dofr. zn. Hradčany a Re. zasl. do Německa, raz. POZSONY 2.8.19, odesilatel Siemens Petržalka, příchozí raz., dv., zajímavý doklad pošt. provozu 500,- 800,- Prodáno
12 Maď. cel. dopisnice 10f. Koruna dofr. zn. Hradčany a zasl. Re, raz. POZSONY 12.6.19, odesilatel Siemens Petržalka, příchozí raz., dv., zajímavý doklad pošt. provozu 500,- 750,- Prodáno
13 CDV 13 (10+10h), kat. 450 Kč 100,- 140,- Prodáno
14 Cel. dopisnice 10h. Hradčany dofr. 20, 40 a 25h., Re. a Ex. zasl. do Rakouska, raz. MÄHR. ROTHMÜLL 20.4.19, příchozí raz. vzadu, hledané, velmi dobré 300,- 900,- Prodáno
15 Cel. dopisnice Pof. CDV 13 II dofr. a zasl. do Německa 300,- 500,- Prodáno
16 1919, cel. dopisnice 10h dofr. 5h, raz. BOGUMIN 31.10.1919 100,- 100,- Prodáno
17 1919, pohled (blahopřání) fr. 3x 5h, raz. vlak pošty LEITOMYSL-CHOTZEN č. 281 (špatně čitelné), blokáda čísla, vzácné 500,- 0,- Neprodáno
18 1919, pohled (Partie z jízdy králů) fr. 15h, raz. POLEŇ 22.9.1919, poštovní průvodka fr. 25h, raz. STŘÍBRNÁ ?, příchozí raz. vzadu ČESKÝ BROD 5.8.1919, raz. poštovny KŠELÝ DOLNÍ 300,- 0,- Neprodáno
19 1919, pohled (Praha, Staré Město) fr. půlenou 20h, raz. PRAHA 18.3.1919 300,- 0,- Neprodáno
20 1920, pohled (obraz) fr. Pof. 9C Is (otevřená spirála), raz. PRAHA 16.6.1920, obdél. raz. POMOZTE ČS. PÉČI O DITĚ, místní zásilka na Prahu 2, malý lom + 2x drobný vlom pohl., zn. velmi dobrý stav 100,- 200,- Prodáno
21 1936, 1938, 2x Re. obálka do ciziny, DR Opava 1 a Jičín, příchozí razítka Basel a Pecs 7, výstavní nálepky Praga 38, dekorativní 100,- 100,- Prodáno
22

38
Císař Karel, 15h hnědočervená, 4-blok, obtisk, spojené typy - II. + I.typ, II. + I. typ, přetisk. deska 1a, zk. Lešetický 500,- 800,- Prodáno
23 /

38
Císař Karel, 15h hnědočervená, 6-ti blok II. + II. + I.typ, II. + I. + I. typ, spojené typy, posunutý přetisk, přetisk. deska 1a, zk. Lešetický, výborná kvalita 500,- 500,- Prodáno
24

40
Císař Karel, 25h modrá, částečný oboustranný přetisk P I, I.typ - katalog POFIS neuvádí 500,- 500,- Prodáno
25

41
Císař Karel, 30h fialová, 4-blok, spojené typy - I. + II. + III. + IV. typ, posunutý přetisk, zk. Lešetický, k prohl. 500,- 500,- Prodáno
26

41
Císař Karel, 30h filalová, převrácený přetisk, zcela nepatrná stopa po smyté nálepce, I.typ, zk. Gilbert, kat. 900 Kč 500,- 0,- Neprodáno
27

57 A kA
Spěšné, 2h hnědočervená, 2 ks, nepřetištěný kupón, ŘZ 12 1/2, II.typ + III. typ, 1 ks zk. Gilbert 300,- 300,- Prodáno
28

57 A Ka
Spěšné, 2h hnědočervená, trojpáska, přetištěný kupón, ŘZ 12 1/2, spojené typy - II. + II. + I.typ, kat. 650 Kč 500,- 500,- Prodáno
29

58 B Ka
Spěšné, 5 h zelená, I.typ, nepřetištěný kupón, ŘZ 11 1/2, kat. 820 Kč 500,- 600,- Prodáno
30

60, 61, 62
Novinové, 2h hnědá (III.typ), 4h zelená (I.typ), 6h modrá (I.typ), kat. 900 Kč 500,- 750,- Prodáno
31

62
Novinové, 6h modrá, 20-ti blok, spojené typy, desková vada 19.zn.pole (zeslabené písmeno A) - ojedinělý výskyt na této známce, zk. Šablatura 500,- 550,- Prodáno
32

72, 74, 77
Doplatní, malé číslice, 5 h, 15 h, 30 h červená, bloky známek 3x 4-blok + 12-ti blok, spojené typy 300,- 300,- Prodáno
33

99
Ženci, bílé číslice, 10 f červená, velmi zdařilý padělek s vyjádřením znalce Ing. Karáska ze dne 18.10.2001 100,- 100,- Prodáno
34

155
1920, Osvobozená republika, 9 známek s výraznými vadami v různých postaveních, mimořádná sestava 500,- 1 300,- Prodáno
35

155, 156 DV1
1920, Osvobozená republika, 3 ks s DV vajíčko 300,- 360,- Prodáno
36

156 DV1
1920, Osvobozená republika, krajová dvojpáska s DV vajíčko, velmi dobré 300,- 300,- Prodáno
37

156 TBa
1920, Osvobozená republika, téte-béche 300,- 320,- Prodáno
38

174 A III.typ
1923, Hospodářství a věda 300,- 300,- Prodáno
39 1921, lístek, raz. LANŠKROUN 23.7.1921 100,- 200,- Prodáno
40 1923, Jubilejní kompletní emise na Re. dopise raz. Praha 6 28.X.23 100,- 300,- Prodáno
41 1923, obálka, raz. BRNO 20.12.1923, poštovna PADOCHOV (ZBEJŠOV NA MOR.) 100,- 0,- Neprodáno
42 1924, dopis do Německa s dekorativní frank. raz. Vřetenový mlýn 14.I.24, přích.raz. vzadu 100,- 220,- Prodáno
43 1926, fir. obálka fr. 3 sousedními emisemi TGM, zasl. do Německa, zajímavé, kvp. 100,- 200,- Prodáno
44

225-28
1926, Praha, Tatry s průsv. 500,- 600,- Prodáno
45

229-32
1926, Praha, Tatry bez průsv. 500,- 500,- Prodáno
46

185-86
1926, Slet 300,- 0,- Neprodáno
47 1930, kompletní emise TGM 1930, 2+10Kč spodní kupóny! na Re. obálce, raz. Praha 7.III.30, velmi dobré a dekorativní 300,- 0,- Neprodáno
48 1931, doporučený dopis do Německa fr. 6x1Kč, raz. ZNOJMO 2 15.XI.31 100,- 100,- Prodáno