Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
460

32I B1
6h. pomarańczowy, gw. Korszeń 1 200,- 1 200,- Prodáno
461

32 I
6h. pomarańczowy, pole 52, gw. Mikstein, Petriuk 2 000,- Neprodáno
462

34 B3
12h. zielony, usterka Uszkodzone A, gw. Schmutz, kat. 1200 Zł 4 000,- 4 500,- Prodáno
463

35 B1 aaa 35
15h. pomarańczowobrunatny, parka, usterka Cienkie Z, kat. 360 Zł 1 000,- Neprodáno
464

35 B3
15h. pomarańczowobrunatny, uszkodzone A, gw. Korszeń 2 000,- 2 100,- Prodáno
465

36
20h. zielony, parka znaczków razem z parką zn. 10h. PKL na wycinku ze skartu (!), atest Kronenberg, kat. 840 Zł 5 000,- Neprodáno
466

38 No
25/80h, nadruk odwrócony, na wycinku ze znaczkiem 6h. i 25/80, gw. Korszeń, kat. 650 Zł 2 000,- 2 000,- Prodáno
467

39a
30h. fioletowy, 1 krótszy ząbek, gw. Korszeń 1 500,- 3 500,- Prodáno
468

39a
30h. fioletowy, gw. Petriuk, kat. 1300 Zł 4 000,- 4 000,- Prodáno
469

40 No
40h. oliwowy, nadruk odwrócony, gw. Petriuk, kat. 2200 Zł 6 000,- 6 500,- Prodáno
470 /

41 B1
50h. ciemnozielony, w czwórce, na wszystkich zn. usterka Cienkie Z, gw. Schmutz, kat. 2040 Zł 2 500,- Neprodáno
471

41
50h. ciemnozielony, zestaw 20 znaczków, idealny materiał do specjalizacji, większość ze starymi gwarancjami, stan przeważnie dobry, niska cena wywoławcza 2 000,- Neprodáno
472 /

42 B1
60h. niebieski, czwórka znaczków - na wszystkich błąd cienkie Z, na jednym znaczku cień podlepki, gw. Jendroszek 3 000,- Neprodáno
473

42
60h. niebieski, zestaw 25 znaczków, idealny materiał do specjalizacji, większość ze starymi gwarancjami, stan przeważnie dobry, niska cena wywoławcza 2 500,- 2 500,- Prodáno
474

43 No
80h. brunatny, nadruk odwrócony, gw. Schmutz, kat. 700 Zł 2 000,- Neprodáno
475

43 B3
80h. brunatny, parka znaczków, 1 z usterką Uszkodzone A, gw. Petriuk 1 000,- Neprodáno
476

43 B15
80h. brunatny, usterka Uszkodzone pierwsze litery wierszy, gw. Petriuk, kat. 900 Zł 3 000,- Neprodáno
477

43
80h. brunatny, zestaw 30 znaczków, idealny materiał do specjalizacji, większość ze starymi gwarancjami, stan przeważnie dobry, niska cena wywoławcza 3 000,- Neprodáno
478

45 II
1K. czerwony, gw. Korszeń 2 500,- 2 500,- Prodáno
479

45 II
1K. czerwony, gw. Korszeń 1 500,- 1 500,- Prodáno
480

45 II
1K. czerwony, atest Korszeń 6 000,- 6 500,- Prodáno
481

45I B2
1K. czerwony, usterka Dwukropek, gw. Schmutz, kat. 450 Zł 2 700,- Neprodáno
482

45I B3
1K. czerwony, usterka Uszkodzone A, kat. 400 Zł 1 000,- 1 000,- Prodáno
483

46a
2K. niebieski, fragment arkusza 25-zn, zawiera główne błędy poEzta oraz wcięcie w S, idealny materiał badawczy, stan do obejrzenia 12 000,- 12 000,- Prodáno
484

46aa B6
2K. niebieski, parka z błędem S cienkie w sŕodku, silne zgięcie w perforacji, gw. Korszeń, kat. 1050 Zł 1 800,- 2 100,- Prodáno
485

46
2K. niebieski, zestaw 22 znaczków, idealny materiał do specjalizacji, większość ze starymi gwarancjami, stan przeważnie dobry, niska cena wywoławcza 3 000,- 3 000,- Prodáno
486

47b
3K. różowy, gw. Petriuk, kat. 400 Zł 1 500,- 1 600,- Prodáno
487

50-54
2h. brunatny, gw. Schmutz, gw. Jendroszek, kat. 840 Zł 2 000,- 2 000,- Prodáno
488

51b B9
5h. zielony, usterka POCZT POLSK, gw. Jendroszek i inni 1 500,- 1 500,- Prodáno
489

51
5h. zielony, zestaw 24 znaczków, idealny materiał do specjalizacji, większość ze starymi gwarancjami, stan przeważnie dobry, niska cena wywoławcza 2 500,- 2 500,- Prodáno
490

52
6h. niebieski, zestaw 20 znaczków, idealny materiał do specjalizacji, większość ze starymi gwarancjami, stan przeważnie dobry, niska cena wywoławcza 2 000,- 2 000,- Prodáno
491

53
10h. pomarańczowy, dolna połowa arkusza z fałszywymi nadrukami, idealny materiał porównawczy 2 500,- Neprodáno
492

54b
30h. fioletowy, w czwórce, gw. Korszeń, kat. 640 Zł 1 500,- 1 500,- Prodáno
493

D1
Dopłatny 5h., arkusz 100 zn, oddzielony w kilku miejscach, gw. Mikstein, idealny materiał badawczy formy przedrukowej, kat. 16000 Zł ++ 37 500,- Neprodáno
494

D1
Dopłatny 5h., zestaw 26 znaczków, idealny materiał do specjalizacji, większość ze starymi gwarancjami, stan przeważnie dobry, niska cena wywoławcza 3 000,- 3 400,- Prodáno
495

D3
Dopłatny 15h., pole 39, skrócony atest Jendroszek 500,- 500,- Prodáno
496

D3
Dopłatny 15h., zestaw 23 znaczków, idealny materiał do specjalizacji, większość ze starymi gwarancjami, stan przeważnie dobry, niska cena wywoławcza 2 500,- 2 500,- Prodáno
497

D5
Dopłatny 20h., gw. Mikulski + atest, rzadki znaczek 10 000,- Neprodáno
498

D7
Dopłatny 30 h., gw. Jungjohann + atest, rzadki znaczek 20 000,- 22 000,- Prodáno
499

D7
Dopłatny 30 h., gw. Petriuk + atest, bardzo rzadki 17 500,- Neprodáno
500

D8
Dopłatny 40 h., gw. Mikulski + atest 4 000,- 4 000,- Prodáno
501

D8
Dopłatny 40h., gw. Petriuk, kat. 1000 Zł 2 500,- 2 600,- Prodáno
502

D9
Dopłatny 50/42 h., czwórka, lewe ząbk. stob., rzadkie 7 000,- Neprodáno
503 Karta Fi. Cp 14 IIx, 2 szt. z nadrukami silno przesuniętymi 1 000,- 1 000,- Prodáno
504 Karta Fi. Cp 15 IIx Np, z nadrukiem podwójnym, kas. MYŚLENICE 10.8.1919, piękna przesyłka niefilatelistyczna, kat. 2000 Zł 5 000,- Neprodáno
505 Karta Fi. Cp 16IIx, nadruk podwójny, 2 pasy pionowe od przechowywania, oprócz tego piękny stan, niska cena 3 500,- Neprodáno
506 Karta Fi. Cp 20Ix B (na odpowiedź) z doklejonym zn. 5Pf z nadrukiem SO1920, kas. CIESZYN 31.3.20 - tzn. 15 dni przed oficjalnym obiegiem (podobnych przesyłek jest sporo i prawie wszystkie wskazują cechy inspiracji filatelistycznej - ale ta z wyraźnie niefilatelistycznym obiegiem !!!) 1 000,- Neprodáno
507 Sekretnik Fi. Cs 3 II z fragmentem nadruku na doklejonym znaczku 5h. Ekspresowy, kat. 600 Zł 2 000,- Neprodáno