Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
586 1945, koperta polecona do CSR, prowizoryczny datownik + R-ka MILÓWKA, fr. wart. 2 i 3 Zł, stempel odbiorczy na odwrocie, stempel cenzury wojskowej 774, piękna całość niefilatelistyczna 750,- 750,- Prodáno
587 ()

339 B4
1944, Wodzowie, czwórka z dolnym marginesem i błędem PÓLSKA, gw. Schmutz 2 500,- 3 200,- Prodáno
588

340
1944, Wodzowie, znaczek skas. ołówkiem KLESZCZELE, dotąd w lietaraturze nieznany, gw. Schmutz 6 000,- 6 500,- Prodáno
589 ()

340
1944, Wodzowie, parka znaczków z przesuniętym dolnym ząbkowaniem do obrazu znaczka, na prawym znaczku margines naderwany 2 000,- Neprodáno
590 ()

339-41
1944, Wodzowie, parki na tzw. zawiasach, Fi. 2400 Zł 9 000,- Neprodáno
591

339-41
1944, Wodzowie, seria w czwórkach z usterkami 339 B1 oraz 341 B1 - tzw. Duża głowa, gw. Schmutz 10 000,- 10 000,- Prodáno
592 ()

339-41
1944, Wodzowie, seria w czwórkach z naroży z usterką 341 B1 - tzw. Duża głowa 10 000,- Neprodáno
593 ()

341c
1944, Wodzowie, tzw. zawias, gw. Korszeń 3 200,- Neprodáno
594 ()

341b
1944, Wodzowie, parka na tzw. zawiasie, gw. Korszeń + opis 2 500,- 2 500,- Prodáno
595

344 + B7 - B20
1944, Przedruki na Goznaku, fragment arkusza 40 znaczków, kat. 750 Zł 1 300,- Neprodáno
596 ()

347e
1944, Powstanie Styczniowe, gw. Schmutz 4 500,- Neprodáno
597

347 F
1944, Powstanie Styczniowe, gw. Schmutz, kat. 2200 Zł 5 000,- 5 000,- Prodáno
598 ()

347 MK5
1944, Powstanie Styczniowe, przesunięta pionowa perforacja, gw. Schmutz, kat. 600 Zł 2 000,- 2 000,- Prodáno
599 ()

347a B10
1944, Powstanie Styczniowe, usterka tzw. Spacja, gw. Schmutz, kat. 560 Zł 2 000,- 2 000,- Prodáno
600 ()

347a B10
1944, Powstanie Styczniowe, usterka tzw. Spacja, gw. Schmutz, kat. 560 Zł 2 000,- 2 000,- Prodáno
601

356 No
1945, Wyzwolenie, gw. Korszeń, Mikstein, kat. 1500 Zł 5 000,- Neprodáno
602

358
1945, Wydanie łódzkie, arkusz 100 znaczków, kat. 250 Zł 900,- Neprodáno
603

360
1945, Wydanie łódzkie, parka pionowa cięta (cień podlepki na górnym zn, na dolnym ślady), oraz zn. z przesuniętym ząbkowaniem, gw. Korszeń, rzadkie 1 500,- Neprodáno
604

360 nz
1945, Wydanie łódzkie, czwórka cięta, papier z3, gw. Walocha 3 200,- 3 200,- Prodáno
605

361
1945, Powstanie Kościuszki, 30-sto znaczkowy arkusz sprzedażny z katalogowanymi błędami B1, B2, B7 oraz z sporo niekatalogowanych, na gumie abklacz z sąsiedniego arkusza, kilka zgięć w perforacji, poza tym ładny stan 3 500,- 4 500,- Prodáno
606

361 P3a
1945, Powstanie Kościuszki, bez nadruku, w czwórce, gw. Korszeń 3 000,- 3 000,- Prodáno
607 ()

366 P
1945, Kraków, zestaw 4 prób Fi. P1 x1, P3 x2, P4 x1, P2 x2, gw. Korszeń + opis 1 500,- Neprodáno
608

368
1945, Liga Morska, 10 znaczków oddzielonych międzypolem 500,- 500,- Prodáno
609

369
1945, Liga Morska, 103 szt., w tym 6 z pustopolami 2 500,- 2 500,- Prodáno
610

370
1945, Liga Morska, 10 znaczków oddzielonych międzypolem 500,- 500,- Prodáno
611 ()

367-70 P1
1945, Liga Morska, komplet prób w czarnym kolorze, gw. Schmutz, rzadkie, kat. 10000 Zł 30 000,- Neprodáno
612

371 nz
1945, Poczta w Poznaniu, cięty znaczek, gw. Jendroszek 1 500,- Neprodáno
613 ()

359 P1
1945, Wydanie łódzkie, gw. Schmutz, bardzo rzadkie 6 000,- Neprodáno
614

375 No
1945, Wydanie przedrukowe, nadruk odwrócony, gw. Korszeń, kat. 550 zł 1 500,- Neprodáno
615

376a No
1945, Wydanie przedrukowe, czwórka z nadrukami odwróconymi formy II, gw. Schmutz, kat. 2400 zł 7 000,- Neprodáno
616

376b
1945, Wydanie przedrukowe, forma II, parka typ 1+2, gw. Schmutz, kat. 4000 Zł 12 500,- Neprodáno
617

376b
1945, Wydanie przedrukowe, czwórka zn. z nadrukiem typu I, atest Mikulski, w czwórce bardzo rzadkie, kat. 6800 Zł 30 000,- Neprodáno
618

376b
1945, Wydanie przedrukowe, czwórka zn. z nadrukiem typu II, atest Mikulski, w czwórce bardzo rzadkie, kat. 5600 Zł 27 500,- Neprodáno
619

381 B1
1945, Warszawa oskarża, 10 znaczków z naroży z usterką Bomba w oknie, każdy z innego walca - niesamowity zestaw 2 000,- 4 100,- Prodáno
620 1945-54, zestaw znaczków z marginesami z ozn. walców, kilka ust. 1 000,- 1 300,- Prodáno
621

388-93
1946, zestaw znaczków z nadrukami odróconymi z nadużytej formy, luzem lub na listach (!), ciekawy materiał porównawczy 3 500,- Neprodáno
622

389 No
1946, Wyzwolenie Warszawy, nadruk odwrócony i przesunięty, gw. Schmutz 7 000,- Neprodáno
623

404 Ark.
1946, Powstanie Śląskie, kompletny arkusz 750,- 900,- Prodáno
624

414
1946, Edukacja Narodowa, czwórka z naroża 800,- Neprodáno
625

412-14
1946, Edukacja Narodowa, seria z nadrukami GROSZY 800,- Neprodáno
626

412-14 Ark
1946, Edukacja Narodowa, seria arkusików w stanie idealnym 10 000,- 10 500,- Prodáno
627

Bl. 9
1946, Blok Edukacja 3 000,- Neprodáno
628

415 ac Ark.
1946, Ruch ludowy, kompletne arkusze 2 500,- 3 100,- Prodáno
629 1946, koperta polecona ofr. m.in. 2 zn. Fi. 401, kas. ZASSÓW 26.4.46, adres. do USA, datowniki tranzytowy i odbiorczy na odwrocie, ślady obiegu 900,- 950,- Prodáno
630 1946, koperta polecona ofr. m.in. Fi. 402, kas. ZASSÓW 15.6.46, adres. do USA, datowniki tranzytowy i odbiorczy na odwrocie, ślady obiegu 900,- Neprodáno
631 1946, koperta polecona ofr. serią Fi. 412-14, kas. ZABRZEG 10.10.46 - FDC !!!, otwory po dziurkowaczu (koperta została opisana w FILATELIŚCIE nr. 4 2005) 12 500,- 13 000,- Prodáno
632 1947, koperta ofr. m.in. Fi. 419, kas. DĘBICA 14.3.47, adres. do USA 900,- Neprodáno
633 1947, koperta polecona ofr. m.in. ciętą parką zn. Fi. 396, kas. WITKOWO 24.5.47, adres. do USA, datowniki tranzytowy i odbiorczy na odwrocie 2 700,- Neprodáno