Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
829 Poczta polowa I korpusu, Fi. 1y-4y, pełne arkusz, wyjątkowa okazja, kat. 4000 Zł 10 000,- Neprodáno
832 Poczty wojskowe: austriacka karta Cp 5h. FJI z nalepką 20hal. na cele humanitarne Legionów i Samarytanina, kas. dzienny CHABÓWKA DWORZEC 3.8.15, adres. do Lwowa, ciekawy tekst, piękny walor 6 000,- Neprodáno
883 Okupacja austrowęgierska (OA), Fi. Oa 21 na wycinku ze stemplem EPA PIOTRKÓW 1 500,- Neprodáno
884 Okupacja niemiecka (ON) - opaska gazetowa z nadrukowanym (! całostka) i dofr. znaczekim o tej samej wartości 3Pf Germania, kas. GRODNO, cenzura 2 500,- Neprodáno
885 Okupacja niemiecka (ON) - Poczta prywatna HANSA m. Wrocław, koperta ze zn. jubileuszowym, kas. HANSA ..1897, brak tylnej klapy, rzadka przesyłka 2 500,- Neprodáno
886 () Białystok Fi. 1 Ib, gw. Korszeń, kat. 1500 Zł 5 000,- 5 500,- Prodáno
887 Białystok Fi. 1 Ic, gw. Korszeń, kat. 1300 Zł 5 000,- Neprodáno
888 Białystok Fi. 1 IIb, stob., gw. Korszeń, kat. 1400 Zł 5 000,- Neprodáno
889 Białystok Fi. 2 Ia, gw. Schmutz, kat. 1300 Zł 5 000,- 6 500,- Prodáno
890 Konstantynopol, Fi. Cp 1, gw. Korszeń, kat. 1500 Zł 3 000,- Neprodáno
891 LEVANT całostka Cp Fi. Cp1, gw. Korszeń, kat. 1500 Zł 4 000,- Neprodáno
892 LEVANT kompletna seria, Fi. 1-12 na wycinkach 12 500,- Neprodáno
893 Odessa, Fi. 1ax, gw. Schmutz 3 500,- 3 500,- Prodáno
894 Odessa, Fi. 2ax, gw. Schmutz 3 500,- Neprodáno
895 Odessa, Fi. 5ax, gw. Schmutz 3 500,- 3 700,- Prodáno
896 Ukraina zach. (1918-20), Kurierska poczta polowa, kompletna (!!!) seria Fi. 1-15, atest Ceremuga 50 000,- 55 000,- Prodáno
897 / Ukraina zach. (1918-20), kurierska poczta polowa, Fi. 14, w czwórce z nadrukiem odwróconym oraz błędem B1, atest Ceremuga 20 000,- Neprodáno
898 Ukraina zach. (1918-20), Kołomyja, Fi. 5-6, ćwiartki arkuszy austriackich znaczków przedrukowanych kompletnymi 25-znaczkowymi formami przedrukowymi, idealny materiał porównawczy, minimalne usterki ząbkowania, cena katalogowa samych znaczków 22500 Zł, w arkuszach oraz z zaliczeniem usterek odpowiednio więcej 40 000,- Neprodáno
899 Ukraina zach. (1918-20), Kołomyja, Fi. 5-6, gw. Sztaba 1 500,- 1 600,- Prodáno
900 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 15, gw. Körner, kat. 300 Zł 1 000,- 1 000,- Prodáno
901 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 20, gw. Ceremuga, kat. 300 Zł 1 000,- 1 100,- Prodáno
902 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 24, gw. Bulat, kat. 300 Zł 1 000,- 1 000,- Prodáno
903 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 26, pap. włóknisty, gw. Bulat BPP, kat. 800 Zł 2 500,- Neprodáno
904 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 43-45, atest Ceremuga, kat. 5200 Zł 12 500,- Neprodáno
905 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 44, atest Tobias Huylmans, gw. Bulat BPP, kat. 1700 Zł 4 000,- Neprodáno
906 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 45 No, nadruk odwrócony, atest Ceremuga, kat. 2500 Zł 7 000,- Neprodáno
907 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 48 B5, atest Ceremuga, kat. 7500 Zł 17 500,- Neprodáno
908 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 50 B3, atest Ceremuga, stob., niska cena wywoławcza, kat. 7500 Zł 7 500,- Neprodáno
909 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 54 II, gw. Ceremuga, kat. 450 Zł 1 000,- Neprodáno
910 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 62 I, gw. Ceremuga, kat. 220 Zł 750,- 800,- Prodáno
911 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 64 Np, gw. Mikulski 20 000,- Neprodáno
912 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 64 Nt, nadruk potrójny, atest Ceremuga, kat. 3000 Zł 7 000,- Neprodáno
913 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 64, gw. Bulat, kat. 300 Zł 1 000,- 1 200,- Prodáno
914 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 65, gw. Bulat, kat. 300 Zł 1 000,- 1 100,- Prodáno
915 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 83 B3, usterka V zamiast Y, gw. Ceremuga, kat. 250 Zł 750,- Neprodáno
916 / Ukraina zach. (1918-20), Fi. 83 w parce z błędem B7, gw. Ceremuga 1 500,- 1 500,- Prodáno
917 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 86 B2 - Griwyn zamiast Griwien, z całego nakładu 60 sztuk możliwych tylko 3 z tym błędem, atest Huylmans oraz Mikulski 50 000,- Neprodáno
918 Ukraina zach. (1918-20), Fi. IB-XIIB, kat. 1800 Zł 6 000,- Neprodáno
919 Pokucie, karta Cp Fi. 2, gw. Jendroszek 5 000,- Neprodáno
920 Opłaty fiskalne - wyciąg z księg ze zn. opłat administracyjnych 1 000,- 1 000,- Prodáno
921 Opłaty fiskalne - wyciąg z księg ze zn. opłat administracyjnych 1 000,- 1 000,- Prodáno
922 Ros. okupacja terenów wschodnich, wyciąg z księg ze zn. fiskalnymi 2 500,- Neprodáno
923 POLENZUG - nalepka na wycinku z stemplem formacyjnym ESCORTE COMMERCIALE SUISSE 2 500,- Neprodáno
924 X Armia, koperta wysłana z Słonimia ze zn. Fi. 2 na odwrocie, stempel cyrylicą SŁONIM 20.10.18, niemiecka cenzura, piękna i rzadka całość 20 000,- Neprodáno
925 Obszary zajęte przez ZSRR - 5 rosyjskich kart Cp z zajętego przez ZSRR Lwowa 2 500,- Neprodáno
926 Obszary zajęte przez ZSRR - rosyjska karta Cp z zajętego przez ZSRR Skałatu, znak opłaty skasowano ros. stemplem OPLACZENO, ciekawy dokument działania poczty 1 000,- Neprodáno
927 () Poczta w Getcie Łódzkim Fi. P VIIIx, gw. Korszeń, kat. 2000 Zł 8 000,- Neprodáno
928 () Poczta w Getcie Łódzkim Fi. P VIII, parka téte-beche, gw. Korszeń, bardzo rzadkie, kat. 3500 Zł 17 500,- 17 500,- Prodáno