Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1027 Polní pošta, Mi. 1-21, většinou kvalitní otisky z pol. území (Fi. 1150-2300 Zł) 2 300,- 2 500,- Prodáno
1028 Legiony Polskie, austriacka karta Cp ze stemplem formacyjnym KOMENDA PLACU POLSKICH LEGIONÓW + FPA 900,- 900,- Prodáno
1029 Legiony Polskie, karta poczty polowej + EPA 30.3.1918 900,- Neprodáno