Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1154

36 IIc
1948, Přetisk, Farbbestimmung ARGE, k tomu 2 zn. se stejným odstínem, kat. min. 200 EUR 1 000,- Neprodáno
1155

60 II
1948, Přetisk, zk. Bartel, kat. 280 EUR 750,- Neprodáno
1156 Sársko - série Mi. 226-38 II v kompletních arších, ideální studijní materiál, někt. dv. okrajů, kat. cena nejlevnějších variant samotných známek 1000 EUR 4 000,- Neprodáno
1157

936 Uu
1946, I. Kontrollratsausgabe, vodorovná dvojpáska s dolním okrajem, vynechaná vodorovná perforace dole, kat. jako xx 1600 EUR 2 000,- Neprodáno
1158

1135 Iut
1982, Výplatní - stroje, levá polovina archu s 50-ti známkami, přes 20 známek většinou velmi výrazný nedotisk barvy včetně 2 horních počitadel, zcela mimořádná VV 2 500,- Neprodáno
1159

1960
1997, Vánoční, tiskový list se silně posunutou perforací, specialisty hledané 5 000,- Neprodáno
1160

1962
1997, Heinrich Heine, rohová známka s neořezaným okrajem, kopie atestu Schlegel 1 500,- Neprodáno