Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1 ,/ Afrika, atraktivní sestava známek, zajímavé kolonie, spousta klasiky, oblíbené náměty, ve velkém zásobníku KA-BE 15 000,- 19 000,- Prodáno
2 Afrika, Gabon, Ghana, nádherná sbírka včetně oblíbených emisí, na albových listech v háwidkách, snad na výjimky luxusní kvalita 2 500,- 3 100,- Prodáno
3 ,/ Albánie, Chorvatsko - sestava převážně starších známek 750,- 900,- Prodáno
4 Albánie, sestava známek, aršíků, sérií a A, kompletní série, skoro vše ve čtyřblocích, v zásobníku A4, kat. 2268 EUR 5 400,- 5 400,- Prodáno
5 Andorra fr., sbírka přes 100 ks nezoubkovaných známek, mj. oblíbené emise Umění, Ptáci atd, vyv. cena stanovena jako polovina běžných cen za jednotlivé známky 8 000,- Neprodáno
6 / Andorra fr., 1931-63, sestava známek a sérií, na výmětovém listu, kat. PÚD cca 800 EUR 2 400,- Neprodáno
7 /, Andorra fr., 1931-70, sestava známek a sérií (PÚD 370 ks), mj. dublety, na výmětových listech 1 400,- 2 000,- Prodáno
8 / Antigua - Barbuda, hodnotná sestava od klasiky, řada lepších položek, převážně velmi dobrá kvalita, kat. PÚD 1670 EUR 8 000,- Neprodáno
9 ,/ Asie, 3 sešity známek, řada atraktivních námětů 1 000,- 1 100,- Prodáno
10 Asie, sestava známek, aršíků, sérií, atraktivní náměty (sport, fauna aj.), na výmětových listech, kat. PÚD 450 EUR 1 500,- 1 800,- Prodáno
11 Austrálie, Nový Zéland - sestava známek za symbolickou cenu 750,- 1 200,- Prodáno
12 Austrálie, sestava známek, aršíků, sérií, známkových sešitků (!), spousta atraktivních námětů, nominál PÚD přes 300 AUD, uloženo na listech SAFE aaa lux. desky (doplněno listy SRN - nepočítáno) 3 000,- Neprodáno
13 Azory port., Madeira port. - sestava převážně moderních známek s popisy a oceněním jako výběr, na výmětových listech a listech, kat. PÚD cca 300 EUR 800,- 800,- Prodáno
14 Belgie, 1849-1970, sbírka známek a sérií, řada lepších položek, převážně velmi dobré, na albových listech Schaubek aaa šroubové desky 8 000,- 8 000,- Prodáno
15 Belgie, 1871-89, sestava 19 ks celin, z toho 10x prošlé (1x dofrank.), 9x neprošlé (4x dvojitá), velmi dobrý stav, hezká sestava 750,- Neprodáno
16 Belgie, 1958-99, prakticky kompletní sbírka, uloženo ve 2 albech Leuchtturm, vysoká pořizovací cena alba i vysoká katalogová cena 7 000,- 7 000,- Prodáno
17 Belgie, sestava hledaných sérií, naprostá většina luxusní, kat. cca 1100 EUR 3 500,- 3 700,- Prodáno
18 Belgie, sestava známek a sérií od klasiky, v zásobníku A4 (zachovalý) 750,- 1 300,- Prodáno
19 Belgie, sestava známek, aršíků, sérií, v zásobníku A4 (zachovalý), kat. PÚD cca 3700 EUR 4 100,- 5 000,- Prodáno
20 Berlin Západní, 1980-88, albové listy LINDNER s fóliemi s možností obrácení + kroužkové desky 750,- 750,- Prodáno
21 /, Berlin Západní, Kuba, Maďarsko, sestava známek, aršíků, sérií, ve 3 zásobnících A4 1 500,- Neprodáno
22 Berlin Západní, NDR, sestava aukčních losů - archů, často s Pf, součet vyv. cen 290 EUR, kat. cca 1700 EUR 2 500,- 2 500,- Prodáno
23 Berlin Západní, sbírka známek a sérií, uloženo v albu s plastovými listy 1 000,- 1 000,- Prodáno
24 Berlin Západní, sestava vybraných položek, naprostá většina velmi dobré 6 000,- 6 000,- Prodáno
25 , Berlin Západní, sestava známek, aršíků, sérií, v zachovalém zásobníku A4 750,- 750,- Prodáno
26 Bosna a Hercegovina od 1993, hodnotná sestava známek, převážně atraktivní náměty, Pozor - u známek je prodejní cena (katalogová zpravidla 2x vyšší) 2 000,- Neprodáno
27 Brazílie, sestava archů resp. jejich částí, vysoký katalog 1 500,- 1 500,- Prodáno
28 ,/ Brazílie, sestava známek, aršíků, sérií - atraktivní náměty, v zásobníku A4 (starší) 1 000,- 1 100,- Prodáno
29 , British Commowealth, sestava omnibusů Královská svatba, na výmětových listech 1 000,- 1 300,- Prodáno
30 / British Commowealth, sestava známek Stříbrná svatba 4 000,- 6 000,- Prodáno
31 / British Commowealth, sestava známek, spousta známek vícekrát, minimum nálepek, uloženo na výmětových listech aaa kancelářských deskách, vysoký katalog 2 500,- 3 300,- Prodáno
32 British Commowealth, Silver Jubilee 1977 a Coronation 1978, námětová sbírka známek a aršíků, v tomto rozsahu mimořádné, v 3 zásobnících, kat. PÚD 4000 EUR 17 000,- Neprodáno
33 Britské kolonie, 1905-14, sestava 5 ks cel. dopisnic, všechny dofrankované, vše velmi slušný stav, dekorativní, zajímavá sestava 750,- Neprodáno
34 Britské kolonie, 1937-60, sestava celistvostí 17 ks, většina let., mj. 4x Re., řada FDC, 1x dosílané, 1x do USA - doplatné 5c + mimořádná násobná frankatura, většina hezký stav, velmi zajímavá sestava, výhodná nabídka 1 000,- Neprodáno
35 /, Britské kolonie, sestava známek, aršíků, sérií, obsahuje jak klasické známky, tak i pěkné náměty, v zásobníku A4 (zachovalý) 1 000,- 1 500,- Prodáno
36 , Bulharsko, sbírka známek za symbolickou cenu 750,- 850,- Prodáno
37 Bulharsko, sestava celistvostí přes 50 ks, převážně firemní Re. obálky zasl. do Protektorátu, cenzury, cenz. nálepky atd. 1 000,- 1 200,- Prodáno
38 - Celý svět - automatové známky, zajímavá sestava ve dvou zásobnících A4 (á 30 listů, starší) 2 000,- Neprodáno
39 - Celý svět, 200 gr. sypaných známek, přepočtem podle váhy může být cca 3000 zn. 650,- Neprodáno
40 - Celý svět, 16 velkých zásobníků zajímavých známek 5 000,- 5 000,- Prodáno
41 , Celý svět, cca 150 aršíků převážně námětových aršíků, dále sestava známek Europa-Cept na kartách A5 s přebalem 1 500,- 1 500,- Prodáno
42 Celý svět, hlavně zámoří, 130 gr. sypaných známek, přepočtem podle váhy může být cca 2000 zn. 1 200,- Neprodáno
43 - Celý svět, karton zbytkových sestav a dalšího zajímavého materiálu, obsahuje řadu zajímavých položek, rozhodně stojí za shlédnutí 15 000,- 15 000,- Prodáno
44 ,/ Celý svět, mj. Macau, sestava známek, aršíků, sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, v zásobníku A4 (30 listů, zachovalý) 1 000,- 1 100,- Prodáno
45 - Celý svět, nesourodá (tzv. investiční) sestava vybraných položek, vysoká katalogová cena i tržní cena, ve spec. zásobníku na karty 20 000,- 20 000,- Prodáno
46 - Celý svět, nesourodá sestava různého materiálu, spousta zajímavých (nenápadně uložených) položek 2 000,- 2 300,- Prodáno
47 Celý svět, sestava 20 ks Re. dopisů, různé frankování (pestré, násobné, otisk vyplatního stroje, aj.), zajímavá sestava 1 300,- Neprodáno
48 Celý svět, sestava celistvostí - převážně starší i novější pohlednice (místopis, náměty), ale také celiny aj., uloženo ve dvou velkých fotoalbech 1 000,- 2 300,- Prodáno