Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1 1918, ústřižek průvodky fr. 6f, 80f, 2K, raz. ABAUJ SZÁNTO 18.11.1918 - 2 dny po vyhlášení republiky 100,- Neprodáno
2 1918, velký díl maď. průvodky, fr. 25f Ženci, raz. OLUBLO 4.12.1918 300,- 900,- Prodáno
3 1918, velký díl uhereské peněžní poukázky do ČSR s výjimkou platnosti, DR Budapešť 4.11.18, provizorní razítko Pohrlitz 100,- 300,- Prodáno
4 1918-19, 3x poštovní průvodka fr. rak. známkami, zajímavé frankatury, kat. kat. Hirš cca 900 Kč 300,- Neprodáno
5 1919, velký díl maď. průvodky, fr. maď. zn. 25f Ženci, raz. NYITRAU 22.2.1919 300,- 500,- Prodáno
6 1919, velký díl maď. průvodky, fr. maď. zn. 35f Ženci, raz. CSACZA 17.1.1919 300,- 500,- Prodáno
7 1919, velký díl maď. průvodky, fr. maď. zn. f Ženci, raz. SZERED 30.10.1918, kvp. 300,- 360,- Prodáno
8 3x pohled, vše frankováno rakouskými známkami 300,- Prodáno
9 4 celistvosti - cel. dopisnice fr. Mi. 188, raz. LIŠEŇ 23.1.1919, cel. dopisnice fr. 2x Mi. 186, raz. MORAVSKÁ OSTRAVA 29.1.1919, cel. dopisnice 10h (císařská koruna) dofr. hradčany 5h, raz. BYŠICE 16.9.1919, 2/3 balíková průvodka fr. Mi. 186 a 222 300,- Neprodáno
10 Opavské Slezsko - 2x ústřižek průvodky - (1) fr. 5h a 80h, raz. TROPPAU 18.2.1919, (2) fr. 2x 10h a 90h, raz. FREIWALDAU 26.2.1919 300,- Neprodáno
11

4A
5h. modrozelená, zk. Vrba 300,- 900,- Prodáno
12

25
500h. hnědá, II.typ rámečku 300,- 300,- Prodáno
13 Maď. cel. dopisnice 10f. Koruna dofr. zn. Hradčany a Re. zasl. do Německa, raz. POZSONY 8.6.19, odesilatel Siemens Petržalka, příchozí raz., dv., zajímavý doklad pošt. provozu 500,- 1 200,- Prodáno
14 1919, pohled (blahopřání) fr. 3x 5h, raz. vlak pošty LEITOMYSL-CHOTZEN č. 281 (špatně čitelné), blokáda čísla, vzácné 500,- Neprodáno
15 1919, pohled (Partie z jízdy králů) fr. 15h, raz. POLEŇ 22.9.1919, poštovní průvodka fr. 25h, raz. STŘÍBRNÁ ?, příchozí raz. vzadu ČESKÝ BROD 5.8.1919, raz. poštovny KŠELÝ DOLNÍ 300,- Neprodáno
16 1919, pohled (Praha, Staré Město) fr. půlenou 20h, raz. PRAHA 18.3.1919 300,- 320,- Prodáno
17 1920, pohled (obraz) fr. Pof. 9C Is (otevřená spirála), raz. PRAHA 16.6.1920, obdél. raz. POMOZTE ČS. PÉČI O DITĚ, místní zásilka na Prahu 2, malý lom+2x drobný vlom pohl., zn. velmi dobrý stav 100,- Prodáno
18 3 celistvosti se zajímavými frankaturami 300,- Prodáno
19 Deskové vady: obálka frank. mj. Pof. 3 s DV kavomlýnek (deformovaná střecha), obálka stopy poštovního provozu - omačkané rohy, zn. velmi dobrý stav, k tomu pohled frank. mj. Pof.5 s DV hodiny na věži, raz. ŠTRBSKÉ PLESO - velmi dobrý stav 100,- 160,- Prodáno
20 Kompletní série na Re. Ex dopise, raz. Praha 28.X.19 100,- 100,- Prodáno
21

41
Císař Karel, 30h filalová, převrácený přetisk, zcela nepatrná stopa po smyté nálepce, I.typ, zk. Gilbert, kat. 900 Kč 500,- Prodáno
22

58 AKa
Spěšné, nepřetištěný kupón - spojené typy III+III+I, řádk. zoubk. 12 1/2 300,- 400,- Prodáno
23

63 I
Novinové, I.typ, zcela nepatrná nálepka 100,- 200,- Prodáno
24

67 II
Doplatní - velké číslice, zk. Vrba 100,- 300,- Prodáno
25 /

72-73
Doplatní - malé číslice, celkem 5 ks - posunuté přetisky, zk. Gilbert, kat. cca 450 Kč 300,- 480,- Prodáno
26

99
Ženci, bílé číslice, 10 f červená, velmi zdařilý padělek s vyjádřením znalce Ing. Karáska ze dne 18.10.2001 100,- 300,- Prodáno
27 Parlament - sestava čistých známek (1x x) dle jednotlivých typů, zk. Gilbert, Mrňák, k prohl., na výmětovém listu 500,- 850,- Prodáno
28

144B
1920, Holubice, kat. 250 Kč 100,- 120,- Prodáno
29

146 Tb
1920, Holubice 100,- 300,- Prodáno
30

148 II
1920, Holubice, 6-blok 100,- Prodáno
31

148 TBl
1920, Holubice, široké téte-beche, prasklá perforace - podlepeno 300,- Prodáno
32

155, 156 DV1
1920, Osvobozená republika, 3 ks s DV vajíčko 300,- 300,- Prodáno
33

157 TBb
1920, Osvobozená republika, široké téte-beche 300,- 300,- Prodáno
34

169 B
1920, Hospodářství a věda, ústřižek průvodky, k tomu 169 A, zk. Stupka, kvp. 100,- 240,- Prodáno
35 1920, ústřižek průvodky fr. Pof. 169 B (NZ), lom rohu, zk. Vrba 300,- Neprodáno
36 1921, část ústřižku průvodky fr. 6x 100h HaV, známky se složkou přes všechny známky 300,- 360,- Prodáno
37 1921, odpovědní část úředního lístku fr. 5h fialová, raz. BRUNTÁL 5.5.22, hledaná frankatura, stopy po klihu 300,- Neprodáno
38 1923, obálka, raz. BRNO 20.12.1923, poštovna PADOCHOV (ZBEJŠOV NA MOR.) 100,- 140,- Prodáno
39

183-85
1925, Slet, velmi dobré, Pof. 1000 Kč 500,- 800,- Prodáno
40

185-86
1926, Slet 300,- Prodáno
41

187 Ax
1925, TGM Neotypie, pergamen, průsv. P3, zk. Gilbert 100,- 160,- Prodáno
42

225
1926, Praha, Tatry, průsv. 6, rohový kus s DČ 3 100,- 100,- Prodáno
43 /

249 DČ 1
1929, Státní znak, rohový čtyřblok s DČ 1 100,- 120,- Prodáno
44 1930, kompletní emise TGM 1930, 2+10Kč spodní kupóny! na Re. obálce, raz. Praha 7.III.30, velmi dobré a dekorativní 300,- 400,- Prodáno
45 1931, úřední Re. dopis, raz. Praha 5 17.I.31, pouze Re. příplatek 2 Kč! 100,- 100,- Prodáno
46 1931, úřední Re. dopis, raz. Rraha 5 27.X.31, pouze Re. příplatek 2 Kč! 100,- 300,- Prodáno
47

266 KD
1932, Hrady 100,- 100,- Prodáno
48

266 KH, KD
1932, Hrady, kupony na obě strany 100,- 160,- Prodáno