Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
2415 Afrika, sestava celistvostí PÚD 42 ks, převážně let. obálky a FDC, uloženo na listech 500,- 500,- Prodáno
2416 / Asie, sestava převážně starších známek 500,- 650,- Prodáno
2417 ,, Asie, sestava převážně starších známek 500,- 500,- Prodáno
2418 / Asie, zajímavá sestava známek, mj. atraktivní položky, uloženo na listech (zasklené hawidkami) 500,- 700,- Prodáno
2419 Austrálie, 1953-60, sestava celistvostí 7 ks, téměř vše let., prosté a pestré frank. 300,- Neprodáno
2420 , Austrálie, sestava známek+FDC, uloženo na listech 500,- 900,- Prodáno
2421 Austrálie, sestava známek, nízká cena 500,- 500,- Prodáno
2422 , Belgie, 1863-1935, sestava známek - zajímavý materiál, kat. PÚD cca 500 EUR 500,- Neprodáno
2423 British Commowealth, sestava známek a sérií, na 2 výmětových listech 500,- 500,- Prodáno
2424 Britský Honduras, sestava 4-bloků, na kartě 500,- 650,- Prodáno
2425 Celý svět, 260 gr. sypaných známek, přepočtem podle váhy může být cca 4000 zn. 500,- 600,- Prodáno
2426 , Celý svět, 60.-80. léta, sestava 14 ks aerogramů, z toho 3x dofr., 1x 1.let, většina dobrý stav, zajímavá sestava 500,- Neprodáno
2427 Celý svět, hrubým odhadem přes 300 čistých známek 300,- Neprodáno
2428 Celý svět, hrubým odhadem přes 300 čistých známek 300,- 300,- Prodáno
2429 Celý svět, hrubým odhadem přes 300 čistých známek 300,- Neprodáno
2430 / Celý svět, kolonie - sestava známek na výmětovém listu 500,- Prodáno
2431 Celý svět, sestava aršíků za symbolickou cenu 100,- Neprodáno
2432 Celý svět, sestava aršíků za symbolickou cenu 100,- Neprodáno
2433 / Celý svět, sestava převážně starších známek 500,- 500,- Prodáno
2434 ,, Celý svět, sestava známek a sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, ve 2 zásobnících A4 (starší) 300,- 900,- Prodáno
2435 ,/ Celý svět, sestava známek a sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, na výmětových listech A5 500,- 500,- Prodáno
2436 ,, Celý svět, sestava známek a sérií, obsahuje starší zn. i pěkné náměty, ve starším zásobníku A4 300,- 300,- Prodáno
2437 / Celý svět, telegrafní známky aj. nálepky, v sešitku 500,- 500,- Prodáno
2438 ,/ Celý svět, zásobník převážně námětových zámek, aršíků a TL 500,- 700,- Prodáno
2439 Celý svět, zásobník starších známek a námětů 500,- 700,- Prodáno
2440 / Cocos Islands, St. Chr. Kitts Nevis - sestava známek na kartách 300,- Prodáno
2441 /,(), Čína, ČSR II - sestava známek a sérií, ve starším zásobníku A4 500,- 500,- Prodáno
2442 Čína, sestava 15 ks celistvostí, převážně FDC 300,- Neprodáno
2443 ČSR I, ČaM, sestava celistvostí - smíšené frankatury (4x obálka, 15x ústřižek průvodky, 4 výstřižky), různá kvalita, na dvou výmětových listech 500,- Neprodáno
2444 ,, ČSR I, DR, GG, Rakousko - zajímavá sestava 500,- 600,- Prodáno
2445 ČSR I, sestava známek Hradčany, mj. odstíny, razítka, perfiny, uloženo na listech 500,- 1 500,- Prodáno
2446 ČSR II, 1945-47, sestava celistvostí 49 ks, mj. provizorní razítka atd. 500,- 1 500,- Prodáno
2447 ČSR II, 1978, sestava 8 let. dopisnic Výstava PRAGA 1978 - přepraveno balónem (lety DE DZE, SP - BZ6, HB - BEK, DK 2001) a vrtulníkem (lety B - 2891), z toho 1x čistá 300,- Neprodáno
2448 , ČSR II, ČR - zajímavá sestava 500,- 1 000,- Prodáno
2449 , ČSR II, zajímavá sestava 500,- 500,- Prodáno
2450 ČSR II, zajímavá sestava 500,- 1 100,- Prodáno
2451 ČSR II, sestava 167 ks nálepek - Světové výstavy známek Budapešť 1971, Praga 1968 a 1978, Brno 1974, Sophia 1979, 4x na výmětovém listu 300,- Neprodáno
2452 ČSR II, sestava PTM (6, 11-14) 500,- Prodáno
2453 ČSR II, sestava vybraných položek s odchylkami: Pof. A2184b (bez DV 1, větší rozměr, kat. 500,-), A2205xa (papír bp, kat. 250,-), A2333 DV (kat. 200,-), tiskové listy PL 2616-20 (250,-), PL 2724-28 (hod. 3Kčs varianta 2 kupóny, 635,-), celkem, kat. celkem 1835 Kč 500,- 650,- Prodáno
2454 ,/ ČSR, velký zásobník známek 500,- 800,- Prodáno
2455 / ČaM, hromádka známek, mj. bloky, pásky, DČ atd., různá kvalita 300,- 340,- Prodáno
2456 ,,() ČaM, sestava známek, obsahuje kupóny, DČ, DV, meziarší aj., ve starším zásobníku A4, kat. PÚD 3000 Kč 500,- 950,- Prodáno
2457 Česká republika, 1994-2010, sestava celistvostí 17 ks, obsahuje dopisnice, FDC, KL, POB, CPH aj., luxusní, kat. PÚD cca 600 Kč 300,- Neprodáno
2458 Česká republika, 2x albíčko DESET NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍ EU 500,- Neprodáno
2459 Česká republika, 3x PT Den české filatelie 300,- Neprodáno
2460 Česká republika, sbírka známek a sérií ve spec. zásobníku 500,- 850,- Prodáno
2461 Česká republika, sestava 15 ks PT ex. č. 1...12, kat. PÚD 2100 Kč 500,- 500,- Prodáno
2462 Česká republika, sestava 4 ks PTM 300,- Prodáno