Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1001 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 49-52+49,52 nz (parki, na marginesie ślady podlepki), kat. cca 160 EUR 500,- Prodáno
1002 Okupacja austrowęgierska (OA), Fi. 71, kat. 125 Zł 300,- Neprodáno
1003 Okupacja niemiecka (ON) Postgebiet Ob. Ost. Fi. 24a 100,- Prodáno
1004 3 austriackie zn. ze stemplem: PRZEMYŚL, STANISLAU, GORLICE 100,- Neprodáno
1005 Sądowe znaczki doręczeniowe, 2x Dowód doręczenia ze zn. Fi. II lub III, kat. cca 170 Zł 300,- Neprodáno
1006 Sądowe znaczki doręczeniowe, 2x Dowód doręczenia ze zn. Fi. II lub III, kat. cca 170 Zł 300,- Neprodáno
1007 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 103 100,- 100,- Prodáno
1008 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 11, sygn. K.Körner, kat. 200 Zł 500,- 700,- Prodáno
1009 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 12, gw. Bulat, kat. 200 Zł 500,- 600,- Prodáno
1010 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 32, gw. Bulat, kat. 100 Zł 300,- Neprodáno
1011 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 37, gw. Ceremuga, kat. 150 Zł 500,- Neprodáno
1012 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 78, gw. Ceremuga, kat. 80 Zł 300,- Neprodáno
1013 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 79, gw. Ceremuga, kat. 80 Zł 300,- Neprodáno
1014 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 81, gw. Ceremuga, kat. 80 Zł 300,- Neprodáno
1015 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 83, gw. Ceremuga, kat. 100 Zł 300,- Neprodáno
1016 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 84, gw. Ceremuga, kat. 150 Zł 500,- Neprodáno
1017 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 104, kat. 100 Zł 300,- 300,- Prodáno
1018 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 87-95, 1919, Pierwsze wydanie wiedeńskie, kat. 28 Zł 100,- 160,- Prodáno
1019 Poczty lokalne 1944-45: Rudnik n. Sanem - Fi. 13 III, gw. Korszeń, Ryblewski 500,- 650,- Prodáno
1020 X Armia Fi. 1, kat. 1000 Zł, cena symboliczna 500,- 1 400,- Prodáno
1021 Poczta internowanych - Szwajcaria pocztówka pomocy Polakom - jadalnia Home Suisse w Cirkevenicy (Chorwacja), adres. do obozu internowanych w Elgg, otwor po dziurkowaczu 500,- Neprodáno
1022 Poczty międzyobozowe - Dachau-Allach, koperta ofrank. niemieckim zn. 40Pf. i znaczkiem z bloku pamiątkowego 150Pf, kas. GERNLINDEN 2.12.47, przesyłka filatelistyczna 100,- 200,- Prodáno
1023 Poczty osiedli polskich we Włoszech - koperta z serią 15-80c z czerwonym nadrukiem SZANUJ CZTERY WOLONOŚCI... 300,- Prodáno
1024 Polskie Siły Zbrojne w ONZ - zestaw 10 całości ze stemplami jednostek, z tego 4 z obiegu 500,- Neprodáno
1025 - 2 karty ze stemplami balonów z IX Krajowych zawodów balonów 300,- 400,- Prodáno
1026 Czerwony Krzyż, koperta poszukiwawcza z Niemiec do USA 300,- Neprodáno
1027 NA SCHRONISKO DLA LEGII INWALIDÓW WOJSK POLSKICH - arkusz 50-znaczków nalepek o nom. 10gr. 500,- Neprodáno
1028 Nalepka LOPP w czwórce 100,- Neprodáno
1029 Nalepki - na odbudowę Warszawy, arkusz 100-zn. z międzypolami 500,- 500,- Prodáno
1030 Nalepki balonowe - seria 4 szt. 100,- Neprodáno
1031 - Literatura: Katalog znaczków pocztowych 1926, J.Pachoński, Warszawa 500,- 500,- Prodáno