Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1227 1917, 4 celistvosti, útvarová a bulh. cenz. razítka 300,- Neprodáno
1228 1927, cel. dopisnice 1 Leva, mimořádně pestře dofrank., zasl. do ČSR od kapitána parníku VLTAVA manželce do Bratislavy přes PÚ LOM, mírný ohýb rožku, mimořádné 300,- 300,- Prodáno
1229

242-48
1931, Balkaniáda, kat. 150 EUR 500,- Neprodáno
1230

249-51
1932, Mezinárodní letecká pošta, kvp. 300,- 300,- Prodáno
1231

354-57
1939, 50 let bulharské železnice 100,- 140,- Prodáno
1232

360-64
1939, 9. Kongres Junáka 100,- 140,- Prodáno
1233

Bl. 52 B
1974, UPU 1874-1974, kat. 65 EUR 100,- 180,- Prodáno
1234

Bl. 80-81
1978, 2 aršíky Stavby 100,- Neprodáno
1235

Bl. 81
1978, Aršík International Stamp Exhibition, Essen 100,- Neprodáno
1236

Bl. 84
1979, Aršík Spolupráce v Evropě, kat. 100 EUR 300,- Neprodáno
1237

Bl. 106
1980, Aršík Evropská spolupráce 100,- Neprodáno
1238

Bl. 106
1980, Aršík Holubice míru, kat. 55 EUR 100,- Prodáno
1239

Bl. 116
1981, Aršík Lodě 100,- Neprodáno
1240

Bl. 117
1981, Aršík Evropská spolupráce 100,- Neprodáno