Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
2265 Angola, 100 sérií Mi. 1749-50 desetibloky, k tomu 100 aršíků Mi. Bl. 112, kat. 800 EUR 500,- 800,- Prodáno
2266 / Asie, sestava převážně starších známek 500,- Neprodáno
2267 ,, Asie, sestava převážně starších známek 500,- Neprodáno
2268 Austrálie, 1953-60, sestava celistvostí 7 ks, téměř vše let., prosté a pestré frank. 300,- Neprodáno
2269 Austrálie, sestava běžných známek za zajímavou cenu 500,- 950,- Prodáno
2270 Austrálie, sestava známek, nízká cena 500,- 600,- Prodáno
2271 , Belgie, 1863-1935, sestava známek - zajímavý materiál, kat. PÚD cca 500 EUR 500,- Neprodáno
2272 Belgie, sestava převážně starších známek, v zásobníku A5 500,- Neprodáno
2273 Belgie, sestava výstavních nálepek, na 2 výmětových listech 300,- 320,- Prodáno
2274 , Berlin Západní, 1978-90, sestava známek, v zásobníku A4, vysoká katalogová cena 500,- 600,- Prodáno
2275 , Berlin Západní, hezká sbírka v albu 500,- 750,- Prodáno
2276 Berlin Západní, sbírka 30 ks cel. dopisnic, každá jiná, mj. do ciziny, dvojité atd, vysoká katalogová cena 500,- Neprodáno
2277 Berlin Západní, sbírka 50 ks cel. dopisnic včetně dvojitých, téměř vše velmi dobré 500,- 500,- Prodáno
2278 /,, Brazílie, hezká sestava za symbolickou cenu 500,- 550,- Prodáno
2279 British Commonwealth, Karibská federace 1958, komplet 30 známek 500,- 700,- Prodáno
2280 British Commowealth, sestava na kartě 500,- 650,- Prodáno
2281 /, British Commowealth, sestava známek na kartách a v sáčcích 500,- 950,- Prodáno
2282 Britský Honduras, sestava 4-bloků, na kartě 500,- Prodáno
2283 Celý svět - album A4-známky ČSRI, II, Rakousko, Německo a ostatní státy, tiskové listy Lichtenštenska á 20 známek 300,- 500,- Prodáno
2285 , Celý svět, 60.-80. léta, sestava 14 ks aerogramů, z toho 3x dofr., 1x 1.let, většina dobrý stav, zajímavá sestava 500,- Neprodáno
2286 Celý svět, hlavně zámoří, 400 gr. sypaných známek, přepočtem podle váhy může být cca 5000 zn. 500,- Neprodáno
2287 Celý svět, hrubým odhadem přes 300 čistých známek 300,- Neprodáno
2288 Celý svět, hrubým odhadem přes 300 čistých známek 300,- Neprodáno
2289 / Celý svět, kolonie - sestava známek na výmětovém listu 500,- 500,- Prodáno
2290 ,/ Celý svět, malá nesourodá sestava známek 500,- 500,- Prodáno
2291 Celý svět, sestava aršíků za symbolickou cenu 100,- Neprodáno
2292 Celý svět, sestava aršíků za symbolickou cenu 100,- Neprodáno
2293 , Celý svět, sestava aršíků, některé aršíky s popisy vzadu tužkou, v zásobníku A4 500,- 550,- Prodáno
2294 Celý svět, sestava cca. 300 čistých známek 500,- Neprodáno
2295 Celý svět, sestava cca. 300 čistých známek 500,- Neprodáno
2296 Celý svět, sestava cca. 300 čistých známek 500,- Neprodáno
2297 Celý svět, sestava cca. 300 čistých známek 500,- Neprodáno
2298 Celý svět, sestava celistvostí, mj. ČSR - PÚD 22 ks FDC, 30 ks obrazových dopisnic, 6 ks koresp. lístků, Polsko - PÚD 17 ks koresp. lístků aj, k tomu zápalkové nálepky a kalendáříky 300,- 440,- Prodáno
2299 / Celý svět, sestava převážně starších známek 500,- 850,- Prodáno
2300 Celý svět, sestava starších známek 500,- 750,- Prodáno
2301 Celý svět, sestava vybraných položek na kartách s přesnými německými popisy, kromě pravého mat. obsahuje i falza ke srovnávacím účelům, obrovský katalog, různá kvalita 500,- 9 000,- Prodáno
2302 ,/ Celý svět, sestava známek v zásobníku 500,- Neprodáno
2303 Celý svět, zásobník starších známek 500,- Prodáno
2304 Celý svět, zásobník starších známek a námětů 500,- 600,- Prodáno
2305 Celý svět, zásobník starých známek a námětů 500,- 500,- Prodáno
2306 / Cocos Islands, St. Chr. Kitts Nevis - sestava známek na kartách 300,- 340,- Prodáno
2307 , Černá hora, Ukrajina, sestava známek, na výmětovém listu 100,- 300,- Prodáno
2308 Čína - Taiwan, 2-dílné dárkové albíčko, mírné stopy na obalu 500,- 600,- Prodáno
2309 Čína, 7x sestava CM se zn. Mi. 2283-86 300,- 320,- Prodáno
2310 /,(), Čína, ČSR II - sestava známek a sérií, ve starším zásobníku A4 500,- Neprodáno
2311 Čína, sestava 15 ks celistvostí, převážně FDC 300,- Neprodáno
2312 Čína, sestava celistvostí z 60-tých let, dekorativní, někt. vzadu mají stržené známky 500,- Neprodáno
2313 , Čína, Vietnam - atraktivní náměty v zásobníku A4 500,- 550,- Prodáno