Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
821 1944, wydanie prowizoryczne, karta Fi. Cp 89, ilustracja Aleksander Gierymski 300,- 360,- Prodáno
822 1944, wydanie prowizoryczne, karta Fi. Cp 89, ilustracja Chopin u Radziwiłła 300,- 360,- Prodáno
823 1944, wydanie prowizoryczne, karta Fi. Cp 89, ilustracja Jan Matejko (Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna) 300,- 360,- Prodáno
824 1944, wydanie prowizoryczne, karta Fi. Cp 89, ilustracja Juliusz Kossak 300,- 360,- Prodáno
825 1944, wydanie prowizoryczne, karta Fi. Cp 89, ilustracja Leon Wyczółkowski 300,- 360,- Prodáno
826 ()

347a
1944, Powstanie Styczniowe, kat. 160 Zł 500,- 650,- Prodáno
827

360
1945, Wydanie łódzkie, fragmenty arkusza 66 znaczków, kat. 330 Zł 300,- 360,- Prodáno
828

368
1945, Liga Morska, 10 znaczków oddzielonych międzypolem 500,- 550,- Prodáno
829

371 ND
1945, Poczta w Poznaniu, czwórka naśladownictw 300,- Neprodáno
830

374 ND
1945, Westerplatte, naśladownictwo 100,- Neprodáno
831

377 Nz
1945, Gdańsk, w czwórce, gw. Korszeń 500,- Neprodáno
832

377 nz
1945, parka, gw. Korszeń, kat. 80 Zł 100,- 160,- Prodáno
833 1946, kartka z odpowiedzią ofr. zn. 50gr - opłata ulgowa, czerwoną kredką, OPŁATA GOTÓWKĄ 20gr, kas. ZABRZE 19.11.1946 300,- Neprodáno
834 1946, koperta polecona adres. do Szwajcarii, kasowniki i stempel polecenia LIGNICA, naddarta, kas. LIGNICA 6.6.46, stempel odbiorczy na odwrocie BERN 22.VI.46 500,- Neprodáno
835 1947, przesyłka sądowa (z nieoderwanym poświadczeniem odbioru), stempel KRAKÓW 25.3.47, zwrot 100,- 120,- Prodáno
836

417
1947, Przedruk, w czwórce, gw. Kalinowski, stob. 500,- 500,- Prodáno
837

420..36
1948, Kultura polska, zestaw zn. z ozn. walców, kilka drobnych usterek 300,- Neprodáno
838

470
1948, Bierut, GROSZY - 6 czwórek - wyraźne odmiany papieru, gumy, ząbkowania 300,- 300,- Prodáno
839

470
1948, Bierut, GROSZY - 6 dziesięciobloków - wyraźne odmiany papieru, gumy, ząbkowania 500,- 600,- Prodáno
840

470
1948, Bierut, GROSZY - kompletny arkusz drukarski, arkusz złożony w perforacji, min uszk. marginesów 500,- 600,- Prodáno
841

471
1948, Bierut, GROSZY - kompletny arkusz drukarski, arkusz złożony w perforacji, min uszk. marginesów, kat. 300 Zł 500,- 500,- Prodáno
842

474
1948, Bierut, parka z narożą i ozn. walca, znaczki o różnej szerokości 100,- 120,- Prodáno
843

475
1948, Bierut, 9-blok z narożą z silno przesuniętym 1 rzędem ząbkowania pionowego, stąd sęsiednie znaczki o różnej szerokośći 500,- 600,- Prodáno
844

488
1948, Walka z gruźlicą, pas 10-ciu znaczków z pustopolami 500,- Neprodáno
845

489-91
1948, Bojownicy, znaczki z bloku, kas. bez gwarancji, kat. 600 Zł 500,- Neprodáno
846

490
1948, Bojownicy, znaczek z przywieszką, gw. Korszeń 500,- Neprodáno
847 1948, koperta poleocna adres. do USA, datownik odbiorczy na odwrocie 500,- Neprodáno
848

510
1950, Wydanie lotnicze, czwórka z nadr. GROSZY, kat. 320 Zł 300,- Neprodáno
849

519
1950, Bierut, fragment arkusza (z nadrukiem GROSZY) z pustopolami, do tego taki sam bez pustopoli, kat. cca 310 Zł 300,- 400,- Prodáno
850

520
1950, Bierut, GROSZY - kompletny arkusz drukarski, arkusz złożony w perforacji, min uszk. marginesy 500,- 550,- Prodáno
851

525
1950, Bierut, pasek 5-ciu znaczków z nadrukami Groszy oraz pustopolami, stob. 300,- 300,- Prodáno
852 1950, blok legitymacyjny - czwórka znaczków z nadrukiem GROSZY 100,- Neprodáno
853 1950, GROSZY: arkusz 100 zn. 3Zł Bierut (Fi. 471) z nadr. Groszy, z ozn. walca Nr.1.W.II. oraz próbnymi nadrukami na lewym marginesie (kat. jako zn. podstawowe 300 Zł) 500,- 500,- Prodáno
854 1950-52, 3 wartości z ozn. walców 100,- 100,- Prodáno
855 1951, karta (formularz) od urzędu skarbowego w Cieszynie bez opłaty, opłata pobrana zn. dopłaty w starej walucie Groszy, wszystkie opatrzone stemplem T, ciekawy dokument 300,- 460,- Prodáno
856 1951, koperta ekspres polecona ofrank. Fi. 510 z nadrukiem GROSZY, kas. KATOWICE 9.3.51, adres. do Anglii 500,- Neprodáno
857

554-55
1951, Harcerz Kocha Polskę Ludową, w czwórkach, na marginesach z ozn. walców (u wart. 45 gr. plamki na marginesie) 500,- Neprodáno
858

556-59
1951, Nauka polska, zestaw zn. z ozn. walców, 1 zn. z podlepką 500,- 500,- Prodáno
859

590
1952, Przesyłki lotnicze, 2 znaczki o wyraźnie innych odcieniach 300,- Neprodáno
860

678-79
1953, Służba zdrowia, 10 serii, kat. 200 zł 300,- Neprodáno
861

728-29
1954, Dzień Kolejarza, seria czwórek z naroży, zn. 60gr. z oznaczeniem walca 500,- 500,- Prodáno
862 1954, koperta ofr. parką odzieloną międzypolem Fi. 752II, kas. RZESZÓW 21.10.54 100,- 220,- Prodáno
863

Bl. 21
1958, Dyliżans, 10 kasowanych bloczków, kat. 200 Zł 500,- Neprodáno
864

916-17
1958, Międzynarodowy Rok Geofizyczny, 6-ki z naroży ozn. walców, u tego wydania rzadkie 100,- 160,- Prodáno
865

936
1958, Zamek w Liwie, czwórka z narożnika, znak wodny III.1 500,- 550,- Prodáno
866

1007-11A
1960, 100- lecie znaczka, seria z arkusików, gw. Korszeń 500,- Neprodáno
867

1007-11A
1960, 100- lecie znaczka, seria z arkusików, gw. Korszeń 100,- 200,- Prodáno
868 1962, zeszycik (okładki) Fi. ZZL 2, bez zn, Fi. 320 zł 500,- 750,- Prodáno