Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
996 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 30 b, kat. cca 80 Zł 300,- 300,- Prodáno
997 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 49, 52 b, kat. cca 105 Zł 300,- 360,- Prodáno
998 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 49-52+49,52 nz (parki, na marginesie ślady podlepki), kat. cca 160 EUR 500,- 550,- Prodáno
999 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 53-72, bez szpica 4K, kat. cca 140 Zł 500,- 550,- Prodáno
1000 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 59 b, ząbk. 11 1/2, kat. cca 160 Zł 500,- 550,- Prodáno
1001 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 64, 65, 69 b, kat. cca 100 Zł 300,- 300,- Prodáno
1002 Okupacja austrowęgierska (OA) Fi. Oa 73-75, kat. 30 Zł 100,- 120,- Prodáno
1003 Okupacja austrowęgierska (OA), Fi. 71, kat. 125 Zł 300,- Neprodáno
1004 Okupacja niemiecka (ON) Postgebiet Ob. Ost. Fi. 24a 100,- 120,- Prodáno
1005 Okupacja niemiecka (ON) zestaw całości oraz fragmentów kopert ze zn. przedrukowymi na zn. Germanii 500,- 550,- Prodáno
1006 Zestaw austriackich zn. dopłaty ze stemplami z terenów zaboru austriackiego 100,- 140,- Prodáno
1007 Sądowe znaczki doręczeniowe, 2x Dowód doręczenia ze zn. Fi. II lub III, kat. cca 170 Zł 300,- Neprodáno
1008 Sądowe znaczki doręczeniowe, 2x Dowód doręczenia ze zn. Fi. II lub III, kat. cca 170 Zł 300,- Neprodáno
1009 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 11, sygn. K.Körner, kat. 200 Zł 500,- Neprodáno
1010 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 12, gw. Bulat, kat. 200 Zł 500,- 600,- Prodáno
1011 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 32, gw. Bulat, kat. 100 Zł 300,- Neprodáno
1012 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 37, gw. Ceremuga, kat. 150 Zł 500,- Neprodáno
1013 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 78, gw. Ceremuga, kat. 80 Zł 300,- Neprodáno
1014 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 79, gw. Ceremuga, kat. 80 Zł 300,- Neprodáno
1015 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 81, gw. Ceremuga, kat. 80 Zł 300,- Neprodáno
1016 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 83, gw. Ceremuga, kat. 100 Zł 300,- Neprodáno
1017 Ukraina zach. (1918-20) Fi. 84, gw. Ceremuga, kat. 150 Zł 500,- Neprodáno
1018 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 104, kat. 100 Zł 300,- 320,- Prodáno
1019 Ukraina zach. (1918-20), Fi. 87-95, 1919, kat. 28 Zł 100,- 120,- Prodáno
1020 Poczta internowanych - Szwajcaria pocztówka pomocy Polakom - jadalnia Home Suisse w Cirkevenicy (Chorwacja), adres. do obozu internowanych w Elgg, otwor po dziurkowaczu 500,- Neprodáno
1021 Poczty lokalne 1944-45: Leżajsk Fi. 7, zk. Schmutz, kat. 180 Zł 500,- 550,- Prodáno
1022 Poczty międzyobozowe - Dachau-Allach zn. 25Pf. z prawym pustopolem !!! (plamki), rzadkie 300,- 300,- Prodáno
1023 Poczty osiedli polskich we Włoszech - koperta z serią 15-80c z czerwonym nadrukiem SZANUJ CZTERY WOLONOŚCI... 300,- 300,- Prodáno
1024 Poczty osiedli polskich we Włoszech Fi. 10 B, kat. 120 Zł 300,- 500,- Prodáno
1025 Poczta I Korpusu, całostka Fi. Cp 2, kas. grzecznościowo, ślady wilgotności 500,- Neprodáno
1026 Polskie Siły Zbrojne w ONZ - zestaw 10 całości ze stemplami jednostek, z tego 4 z obiegu 500,- Neprodáno
1027 Poczta polowa - koperta z winietą FIRST TO FIGHT, kas. maszynowy WASHINGTON 11.11.43 500,- Neprodáno
1028 Gdańsk, znaczek na cele oświatowe, sprzedawany na okienkach pocztowych, czwórka z naroża 500,- 550,- Prodáno
1029 2 karty ze stemplami balonów z IX Krajowych zawodów balonów 300,- 340,- Prodáno
1030 2 karty ze stemplami balonów z IX Krajowych zawodów balonów 300,- 380,- Prodáno
1031 Czerwony Krzyż, koperta poszukiwawcza z Niemiec do USA 500,- Neprodáno
1032 NA SCHRONISKO DLA LEGII INWALIDÓW WOJSK POLSKICH - arkusz 50-znaczków nalepek o nom. 10gr. 500,- Neprodáno
1033 Nalepka LOPP w czwórce 100,- Neprodáno
1034 Nalepki - na odbudowę Warszawy, arkusz 100-zn. z międzypolami 500,- 500,- Prodáno
1035 Nalepki balonowe - seria 4 szt. 100,- Neprodáno