Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1302

103
1911, 50 let ital. království 100,- Neprodáno
1303 1913, Re. obálka fr. zn. s přetiskem CASO, příchozí a průchozí raz. vzadu, svislý ohyb 300,- 300,- Prodáno
1304

120-23
1915, Červený kříž 300,- 300,- Prodáno
1305

125
1916, Král Victor Emmanuel III, kat. 50 EUR 100,- Neprodáno
1306 1917, pohled (koňské spřežení), raz. POSTA MILITAIRE 1. TRUPPE OCCUPAZIONE 21.3.1917 300,- Neprodáno
1307 1918, voj. CDV z voj. fotolaboratoře do civilu, DR Modena 30.4.18 100,- Neprodáno
1308 1922, Cartes Maximum Mi. 157-59 500,- Neprodáno
1309

189
1923, Alessandro Manzoni., zoubk. k prohl. 100,- Neprodáno
1310

230-33
1926, Letecké známky 300,- Neprodáno
1311

244
1926, Král VEIII, plný obtisk, kat. 28, 50 EUR 100,- Neprodáno
1312

P 33
1934, Erby, kat. 100 EUR 300,- Neprodáno
1313 1939, obálka s Mi. 299, 605, zasláno do USA, kvp. 100,- Neprodáno
1314 1942, Letecký obálka polní vojenské pošty raz. Mattarello 2.10.42 100,- Neprodáno
1315

SASS. T 49
1944, přetisk G.N.R, 3 ks - různá intenzita přetisku, kat. SASS. 120 EUR 100,- Neprodáno
1316

SASS. T 48
1944, přetisk G.N.R, 3 ks - různá intenzita přetisku, kat. SASS. 120 EUR 300,- Neprodáno
1317

SASS. T 48
1944, přetisk G.N.R, kat. SASS. 80 EUR 100,- 140,- Prodáno
1318

760
1948, Archeologické průzkumy, kat. 150 EUR 500,- Neprodáno
1319

767-70
1949, Bienále v Benátkách, kat. 110 EUR 300,- Neprodáno
1320

772
1949, 75 roků Světové poštovní unie (UPU) 300,- Neprodáno
1321

772
1949, 75 roků Světové poštovní unie (UPU), kat. 100 EUR 300,- Neprodáno
1322

796-97
1950, Mezinárodní konference o radiokomunikacích, kat. 170 EUR 500,- 900,- Prodáno
1323

920-21
1954, Italia turrita ve větším formátu 500,- 550,- Prodáno
1324 1955, sestava 4 meziarší, kat. SASS. 42 EUR 100,- Neprodáno
1325 1955, sestava pětipásů s meziaršími, kat. 210 EUR 300,- Neprodáno
1326 1955, sestava pětipásů s meziaršími, kat. SASS. 210 EUR 300,- Neprodáno
1327 1956, 3 dekorativní Re. obálky, zasl. do Polska 500,- Neprodáno
1328 1961-70, sestava 3xFDC neprošlé - Minesengři 1961, 1962, 1970 100,- Neprodáno
1329 1992, série aršíků Kolumbus 100,- 140,- Prodáno
1330 Církevní stát - dvoupáska Mi. 9 na výstřižku 100,- 200,- Prodáno
1331 () Církevní stát, Mi. 12-18 ND - kompletní série ve čtyřblocích 300,- 500,- Prodáno
1332 LEVANT, Mi. 16 III, zk. AVI SBPV (kat. 42 EUR, SASS. 60 EUR) 100,- 240,- Prodáno
1333 Eritrea, pohlednice letecká pošta 22.2.40 100,- 100,- Prodáno
1334 , Fiume, Rodi, Terst, sestava známek na 4 výmětových listech A4, kat. Yvert cca 494 EUR 500,- 800,- Prodáno
1335 Rodos Mi. 16 300,- Neprodáno
1336 Itálie - Campione, Mi. 6, ve čtyřbloku, s dolním okrajem 100,- 200,- Prodáno
1337 Itálie - Castelrosso, kompletní série, kat. PÚD SASSONE 50 EUR 300,- 460,- Prodáno
1338 Itálie - Castelrosso, kompletní série, kat. PÚD SASSONE 60 EUR 300,- 460,- Prodáno
1339 Itálie - Lubiana, obálka s Mi. 44-47, sign. 100,- 140,- Prodáno