Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1275 Afrika - kolonie, nesourodá sestava známek, obsahuje i lepší kusy, různá kvalita 3 500,- Neprodáno
1276 Afrika, Natal, Nigeria, nesourodá sestava známek 700,- Neprodáno
1277 Afrika, sestava PÚD 30 ks převážně let. celistvostí, spousta zajímavých a dekorativních, nízká cena 1 000,- 1 000,- Prodáno
1278 Albánie, Cept a KSZE - tiskové listy Mi. 2493-94 II, 2495-96 v počtu 25 ks od každé, kat. 700 EUR 1 000,- Neprodáno
1279 , Albánie, sestava aršíků a TL, některé po více ks 1 000,- 1 000,- Prodáno
1280 Albánie, sestava aršíků, známkových sešítků, aj., na dvou výmětových listech, kat. PÚD přes 300 EUR 1 000,- 1 000,- Prodáno
1281 / Austrálie, Oceánie, sestava známek na kartách, obsahuje také spoustu lepších položek, vysoký katalog 1 000,- 1 000,- Prodáno
1282 Belgie, sestava aršíků a TL, některé po více ks, nominál cca 110 EUR 1 500,- 2 700,- Prodáno
1283 Belgie, sestava PÚD 15 ks vybraných let. celistvostí, převážně zajímavé a v dobré kvalitě, výhodná nabídka 1 000,- Prodáno
1284 , Belgie, sestava známek a sérií, mj. železniční, částečně jako obchodní zásoba, ve dvou zásobnících A4 (starší) 1 000,- 1 000,- Prodáno
1285 Benelux, sestava celistvostí 30 ks, mj. letecké, Re., do zahraničí, většinou velmi dobré a dekorativní 1 200,- 1 200,- Prodáno
1286 Berlin Západní, sestava převážně moderních známek, aršíků a sérií, na 3 výmětových listech, symbolická cena, kat. PÚD 600 EUR 750,- 750,- Prodáno
1287 / British Commonwealth, kompletní omnibusy SILVER JUBILEE 1935, CORONATION 1937, CORONATION 1953, ROYAL VISIT 1954 (chybí Austrálie), VICTORY 1945, UNIVERSITY 1951 25 000,- 25 000,- Prodáno
1288 British Commonwealth, nesourodá sestava známek, spousta atraktivních známek 700,- 700,- Prodáno
1289 British Commonwealth, nesourodá sestava známek, spousta atraktivních známek, různá kvalita 700,- 700,- Prodáno
1290 British Commonwealth, sestava známek omnibusů, malá část rez. skvrnky 2 300,- Neprodáno
1291 British Commonwealth, Silver Wedding 1948, sestava známek Omnibusu 12 000,- Neprodáno
1292 British Commonwealth, Silver Wedding 1948, kompletní sestava známek Omnibusu 35 000,- Neprodáno
1293 / British Commowealth - Korunovace 1937, sbírka známek a sérií, v zásobníku A5 (starší) 3 000,- Prodáno
1294 British Commowealth, kompletní sestava OMNIBUSU, v zásobníku A5 8 000,- 8 000,- Prodáno
1295 Celý svět - ČSR I, ČaM, USA, Austrálie - sestava PÚD 25 ks celistvostí, mj. Re., Let., vlakové jízdenky aj., uloženo na listech 300,- 300,- Prodáno
1296 ,/ Celý svět, 2 zásobníky plné známek, obsahují převážně starší zn., ale i pěkné náměty, k tomu sypané zn. (PÚD cca 1600 ks, nepočítány), kat. PÚD 5345 EUR 3 000,- 3 000,- Prodáno
1297 Celý svět, krabice alb a zásobníků se zbytky xx známek, vysoký katalog 3 000,- 4 400,- Prodáno
1298 Celý svět, sestava 20 ks Re. dopisů, různé frankování (pestré, násobné, otisk vyplatního stroje, aj.), zajímavá sestava 1 300,- Neprodáno
1299 Celý svět, sestava aršíků aj. materiálu 800,- 800,- Prodáno
1300 Celý svět, sestava cca. 22 ks mezinárodních odpovědek 700,- Prodáno
1301 Celý svět, sestava celistvostí, vesměs zajímavější 1 000,- 1 200,- Prodáno
1302 Celý svět, sestava známek, aršíků, tiskových listů aj. materiálu, mj. nezoubkované, limitované edice, tisk na zlaté fólii atd., většinou atraktivní náměty, uloženo na kartách A5, velmi vysoký katalog 1 000,- 1 000,- Prodáno
1303 /, Celý svět, sestava známek, aršíků, TL aj., převážně atraktivní náměty, uloženo v albu s plastovými listy 1 000,- 1 200,- Prodáno
1304 / Celý svět, staré album KA-BE, částečně zaplněné známkami 2 000,- 3 200,- Prodáno
1305 Celý svět, velká krabice alb a celistvostí 2 500,- Neprodáno
1306 Celý svět, velká krabice celistvostí 1 000,- 1 300,- Prodáno
1307 Celý svět, velký karton plný dárkových alb různých poštovních správ, řada dekorativních, atraktivní náměty, symbolická cena 3 000,- 3 300,- Prodáno
1308 Celý svět, velký těžký karton různého materiálu - obsahuje zbytky z různých výkupů, kromě drobného také hodnotný materiál, prohlídku rozhodně doporučujeme, paušální vyv. cena s potenciálem 25 000,- 25 000,- Prodáno
1309 , Čína - Taiwan - sestava oblíbených emisí na kartách, FDC a pam. listech 2 500,- 2 800,- Prodáno
1310 Čína, hodnotná sestava z konce 70-tých a hlavně 80-tých let, ve velkém zásobníku a albu, vysoká katalogová cena 20 000,- 20 000,- Prodáno
1311 (),/, Čína, Vietnam, Severní Korea - sestava známek, aršíků, sérií, převážně náměty, ve starším zásobníku 3 000,- 4 600,- Prodáno
1312 ČSR I - Hradčany, sestava známek PÚD 576 ks, ve starším zásobníku, kat. PÚD 3562 Kč 1 000,- 1 100,- Prodáno
1313 ČSR I - SO1920 - sestava celistvostí, mj. Re., do ciziny, vzácnější razítka, různá kvalita, v tomto rozsahu zřídka nabízeno, v albu na celistvosti 10 000,- 13 500,- Prodáno
1314 ČSR I - SO1920 - sestava známek, průvodek a celistvostí na listech, různá kvalita, k prohl. 3 500,- 4 100,- Prodáno
1315 ČSR I, 1918-39, sbírka známek, mj. typy, DV, retuše, dále obsahuje kupony a celistvosti, uloženo na listech, kat. PÚD cca 25000 Kč 17 000,- 17 000,- Prodáno
1316 ČSR I, ČSR II - měnová reforma 1953 - sestava PÚD 20 ks vybraných celistvostí, převážně zajímavé a v dobré kvalitě, zatížené doplatními zn., výhodná nabídka 1 000,- 1 000,- Prodáno
1317 ,,/ ČSR I, sbírka známek, zajímavá část PČ1919, převážně zk. - mj. doplatní 1+5K čisté bez nálepek ve velmi dobré kvalitě, dále letecké L1-3 (zk. Gilbert ), SO1920, spousta celistvostí, ke konci kompletní série novinové 20-pásy s DČ, uloženo na starých listech, nepřebráno 6 000,- 7 500,- Prodáno
1318 ČSR I, sestava 20 soudních listin převážně týkajících se nahlédnutí do spisů, soudní poplatky uhrazeny kolkem (soudní úkon) a poštovními známkami (za zaslání spisu mezi soudy), znehodnoceno soudními razítky, různé kombinace frankatur za období cca 15 let, různá přeložení, některé lehce ořezané (cca 5 ks částečně oddělené, v tomto rozsahu zcela mimořádná nabídka 5 000,- 5 000,- Prodáno
1319 ČSR I, sestava 30 ks soudních rozhodnutí s doplatními známkami 1 000,- 1 000,- Prodáno
1320 ČSR I, sestava známek (obchodní zásoba), převážně knihtisková vydání, ve dvou zásobnících A4, kat. PÚD 4838 Kč 1 000,- 1 000,- Prodáno
1321 ČSR I - čs. PP ve Francii - 9 ks pamětních listů, neobvyklé 1 000,- 1 000,- Prodáno
1322 ČSR II - měnová reforma 1953 - sestava PÚD 10 ks vybraných celistvostí, převážně zajímavé a v dobré kvalitě, převážně násobné fr., výhodná nabídka 750,- 750,- Prodáno