Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
576 Wydanie lokalne ALBIGOWA: przekaz pocztowy z Złoczowa do Albigowej, na odwrocie z naklejonymi zn. z nadrukami lokalnymi, kas. ALBIGOWA 27.8.1919 750,- Neprodáno
577 Wydanie lokalne BRZEŹNICA: przekaz pocztowy z Wadowic do Brzeźnicy, na odwrocie z naklejonymi zn. z nadrukami lokalnymi (Fi. Typ 21), kas. Brzeźnica 20.10.19 2 000,- Neprodáno
578 Wydanie lokalne KRAKÓW: koperta z Krakowa do Krakowa, z naklejonymi zn. z nadrukiem lokalnym, kas. KRAKÓW 25.5.1919 750,- Neprodáno
579 Wydanie lokalne PODHAJCE: przekaz pocztowy z Lwowa do Podhajca, na odwrocie z naklejonymi zn. z nadrukami lokalnymi (Fi. Typ 104), kas. PODHAJCE 13.12.1919 2 500,- Neprodáno
580 Wydanie lokalne PODHAJCE: przekaz pocztowy z Podhajca do Podhajca, na odwrocie z naklejonymi zn. z nadrukami lokalnymi, kas. PODHAJCE 20.12.1919 3 500,- Neprodáno
581 Wydanie lokalne STRUMIEŃ: przekaz pocztowy z Chybia do Strumienia, na odwrocie z naklejonym zn. 50h. Orzeł na tarczy z nadrukiem lokalnymi, kas. Strumień 28.7.19 1 500,- 1 500,- Prodáno
582 Wydanie lokalne WOLANKA: przekaz pocztowy z Krakowa do Wolanki, na odwrocie z naklejonymi zn. z nadrukami lokalnymi, kas. WOLANKA 6.10.1919 750,- Neprodáno
583 Wydanie lokalne BIELSKO: przekaz pocztowy z Bielska do ŻoŁynia, na odwrocie z naklejonymi zn. z nadrukami lokalnymi Fi. Pd1 w parce, bardzo rzadkie 1 500,- 1 800,- Prodáno
584 Wydanie lokalne CIESZYN: przekaz pocztowy z Cieszyna do Ustjanowej, na odwrocie z naklejonymi zn. z nadrukami lokalnymi Fi. Pd37 (trójka) oraz najrzadszym 5M Pd35, przekaz lekko przycięty oraz ślady po zdarciu, poza tym dobry stan, rzadkie, bardzo rzadkie 1 500,- 3 100,- Prodáno
585 ()

D 34 No
1921, Wyd. przedrukowe na zn. PKL, nadruk odwrócony, gw. Ryblewski 1 500,- Neprodáno
586 /

D52 No
1924, Orzeł z tarczą, Fi. D 52No, w czwórce z narukami odwróconymi, gw. Schmutz 3 000,- Neprodáno
587

D52 Np
1924, Orzeł z tarczą, Fi. D52 Np, nadruk podwójny, gw. Korszeń, kat. 700 Zł 1 500,- 1 500,- Prodáno
588

D 63
1924, Orzeł z tarczą, zestaw 50 szt, kat. 1500 Zł 900,- 900,- Prodáno
589

D91 w
1926, Przedruk na zn. Mościcki, Fi. D 91w 1 500,- 1 500,- Prodáno
590 Dopłatny Fi. D 113, z połową arkuszy drukarskiego z nadrukiem GROSZY, z pustopolami (!) po prawej, obie z jednakowymi numerami walca, ale z odmiennymi gumami, ciekawy materiał badawczy 750,- 750,- Prodáno
591 Dopłatny Fi. D 124, 2x arkusz, w arkuszach unikalne, kat. 700 Zł 2 000,- Neprodáno
592 (), Urzędowe Fi. U 21I-P1, U P1I-P3, U 21I-(01705), U 22II-(01709), gw. Jendroszek 1 000,- 1 000,- Prodáno