Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
853 1910, podací lístek na zásilku z Francie přes Švýcarsko do Rakouska - dolepená doplatní známka 4h. Velká číslice, raz. PODWOŁOCZYSKA 1.8.10, podlepeno, zajímavý doklad pošt. provozu 1 000,- Neprodáno
854 1917, telegram podán u polní pošty č. 644 ve stanici MIKOŁAJÓW, do Lwowa, vzadu nalepené 2x 50h, 80h. Koruna a 15h. FJI, znehodnocenou tužkou + dopsáno Entwertet 13/8 1917 Lem (skvrnky), mimořádný doklad 2 000,- 2 000,- Prodáno
855 7 služebních obálek s doplatními známkami s razítky z dnešního polského území 1 300,- 1 300,- Prodáno