Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
996

38-41 + Bl. 1A +
Baden, Mi. 38-41 + Bl. 1A+B, kat. 200 EUR 750,- 1 000,- Prodáno
997 Sársko - série Mi. 226-38 II v kompletních arších, ideální studijní materiál, někt. dv. okrajů, kat. cena nejlevnějších variant samotných známek 1000 EUR 4 000,- Neprodáno
998

36 IIc
1948, Přetisk, Farbbestimmung ARGE, k tomu 2 zn. se stejným odstínem, kat. min. 200 EUR 1 000,- Neprodáno
999

60 II
1948, Přetisk, zk. Bartel, kat. 280 EUR 750,- 750,- Prodáno
1000

936 Uu
1946, I. Kontrollratsausgabe, vodorovná dvojpáska s dolním okrajem, vynechaná vodorovná perforace dole, kat. jako xx 1600 EUR 2 000,- 2 000,- Prodáno
1001

113-15
1949, Výročí německé známky, luxusní centrická razítka - hledané ! 750,- Neprodáno
1002

167-70 S
1953, Doprava, ministerský tisk na ručním papíru bez lepu, vzadu nátisk Uverkäuflich na každé známce, náklad pouze 100 ks, Mi. 14000 EURO, nejhodnotnější položka do sbírky SRN, zcela mimořádná nabídka 70 000,- Neprodáno
1003

1135 Iut
1982, Výplatní - stroje, levá polovina archu s 50-ti známkami, přes 20 známek většinou velmi výrazný nedotisk barvy včetně 2 horních počitadel, zcela mimořádná VV 2 500,- Neprodáno
1004

1960
1997, Vánoční Lenica, Kleinbogen mit starker Verzähnung (Verschnitt) 5 000,- Neprodáno
1005

1960
1997, Vánoční, tiskový list se silně posunutou perforací, specialisty hledané 5 000,- Neprodáno
1006

1962
1997, Heinrich Heine, rohová známka s neořezaným okrajem, kopie atestu Schlegel 1 500,- Neprodáno