Los Symbol
Katalog
Popis Cena Kč Průběžná cena Kč Stav
1084

Bl. 1
1952, Aršík Stamp jubilee, kat. 220 EUR 900,- 900,- Prodáno
1085

Bl. 1
1952, aršík Sto let známky 1 000,- 1 300,- Prodáno
1086 1929, Série Mi. 1-15 na lístku s raz. 1-dne, kat. 200 EUR 500,- 500,- Prodáno
1087 1930 a 1954, 3 dekorativní cel., mj. kompletní série Mi. 1-15, 207-08, 211 900,- 950,- Prodáno
1088 1941, poštovní průvodka s vysok. fr. doplatních známek, velmi dobré, vzácné 2 500,- Neprodáno